ingeragnar

Just another WordPress.com site

Månadsarkiv: december 2012

villkorslös kärlek och glädje inom oneness.


Ljuvliga paradiset Vallsjön

Ljuvliga paradiset Vallsjön

 

Villkorslös kärlek och glädje
En av de viktigaste lärorna inom Oneness är att ”innehållet är inte viktigt, det som är viktigt är hur du upplever innehållet”. Vad som än händer i ditt liv, bör du ha lärt dig konsten att uppleva det. Det är ”konsten att leva”. ”Konsten att leva” är att uppleva allting fullt ut, totalt, oavsett vad som pågår.

I ditt liv pågår hela tiden mänskliga möten, mellan dig och dina vänner, dina släktingar, din chef, dina barn och din familj. Du relaterar hela tiden till dem för livet är relationer. Utan relationer existerar du inte. I dessa relationer finns det hela tiden något slags utbyte. Du kanske blir sårad, du kanske blir provocerad, det kanske uppstår smärtsamma minnen, allt detta sker.

Vad som än händer, om du kan uppleva det fullt ut, så kommer du upptäcka villkorslös glädje. Vad händer när man upplever så mycket glädje? Det upphör inte där. Det blir kärlek. Endast en lycklig människa kan älska någon. En olycklig människa kan inte älska någon. Den sortens kärlek är endast fängslande och kontrollerande. Sann kärlek kommer utifrån sann glädje och sann glädje uppstår när man kan uppleva vad som än pågår i den inre världen. Det är inte så svårt.

Om du utövar det i 21 dagar, så blir det väldigt naturligt. Det är ingen vits att lära ut sådant som inte är enkelt, som inte är naturligt. Det tar 21 dagar för hjärnan att lära sig ett nytt mönster. Efter 21 dagar blir det väldigt enkelt och naturligt. Det blir som ett alkohol- eller drogberoende. Varför blir man beroende? För det ger en så mycket glädje eller lycka eller frihet. Samma sak sker här. Det enda är att det här ger inga negativa bieffekter. Det ger dock väldigt goda bieffekter, som att du upptäcker kärlek, medkänsla. Sådant sker.

Så du måste börja med smärtan. Håll smärtan i ditt inre som du håller en nyfödd bebis. Så varsamt måste du hålla smärtan och se det som en välsignelse. Du håller i det, upplever det, utan att döma det, och till en början är det väldigt smärtsamt. Det kan bli som en smärta i bröstet, men långsamt kommer du upptäcka en frihet, en glädje och den glädjen blir kärlek.

Detta är vägen till villkorslös kärlek och glädje.

Agnar Homeopati finns i Sveg

http://www.agnar.nu

Varmt Välkomna till en underbar stund.

 

 

Annonser

Vad är Deeksha/ Oneness Blessing- här är svaret!


nov bilder 005

Deeksha (kallas även Oneness Blessing) är en överföring av gudomlig energi, som skapar ett skifte i medvetandet och ens uppfattning av livet, och har sitt ursprung från Oneness grundare Sri Amma och Sri Bhagavan.

Vad än vår intellektuella förståelse av livet är, vad än vår andliga visdom är, såvida det inte har skett en inverkan på den fysiska strukturen i hjärnan, så kommer det inte att kunna skapa ett riktigt skifte i vår upplevelse av livet, som vi så gärna önskar.

Deeksha/Oneness Blessing påbörjar en neurobiologisk förändring i hjärnan. Det finns 16 center i hjärnan som ansvarar för bestämda, fastställda upplevelser såsom sensorisk förnimmelse, känslor som avund, hat, rädsla, medkänsla, kärlek, glädje, separation, samhörighet, kreativitet, inlärning etc. Deeksha/Oneness Blessing resulterar i en aktivering av vissa center och av-aktivering av andra center vilket påbörjar en process och ett skifte i ens uppfattning och upplevelse av livet.

Deeksha/Oneness Blessing hjälper också den fysiska kroppens läkande genom att lösa upp repetitiva känslomässiga mönster som påverkar kroppen och kan orsaka psykosomatiska sjukdomar.

I relationer skapar det större känslighet, acceptans och samhörighet med andra och befriar en från begränsande dömanden och präglingar. Vår upplevelse av enhet med allt liv förstärks och upplevelsen av separation börjar lösas upp. Relationen med oss själva, våra nära och kära och världen omkring oss fortsätter att fördjupas. Du återfår kontakten med ditt eget Högre Jag/din egen inre Gudomlighet.

Vilka kan ge Deeksha/Oneness Blessing till andra?
Deeksha/Oneness Blessing kan ges av de som har initierats under en kurs ledd av en Oneness Trainer, eller genom Oneness Universitys Level 1 kurs (tidigare 21-dagars processen). Dessa personer agerar då enbart som en kanal för denna energi att överföras till mottagaren. Deeksha/Oneness Blessing är ingen teknik eller kunskap som man lär sig.

Hur ges Deeksha/Oneness Blessing?
Deeksha/Oneness Blessing ges vanligtvis genom att man placerar sina händer på mottagarens huvud under några sekunder eller minuter. Det kan också ges till mottagaren utan beröring, via intention. På så sätt kan Deeksha/Oneness Blessing också ges till flera hundra eller t.o.m. tusentals personer samtidigt, t.ex vid större evenemang. Man kan också ge distansdeeksha, då Deekshan kan ges till en eller flera personer, oavsett fysiskt avstånd.

Kan alla motta en Deeksha/Oneness Blessing och uppleva dess fördelar?
Ja. Det är inte nödvändigt att man deltar i någon av Oneness kurserna för att kunna uppleva och ta del av Deeksha/Oneness Blessing. De flesta vuxna och barn kan motta Deeksha/Oneness Blessing när som helst, t.o.m. djur! Alla upplever någonting unikt, men det gemensamma är att energiöverföringen ämnar hjälpa oss på det sätt som vi behöver eller önskar mest. Energin fortsätter även att verka subtilt efter att själva överföringen har skett.

Vilka effekter kan Deeksha/Oneness Blessing ha?
Deeksha/Oneness Blessing..

* Öppnar dörrarna för enhetsmedvetande

• Ökar upplevelsen av förening med allt omkring dig
• Löser upp känslan av separation
• Ökar förmågan att vara närvarande i nuet
• Ökar kontakten med Alltet/Universum och ens egen Gudomlighet/Högre Jag

* Väcker upp intelligensen
• Förbättrar minnesförmågan
• Förbättrar förmågan att lära sig
• Balanserar hjärnans alfavågor
• Skapar bättre synkronisering mellan hjärnhalvorna
• Minskar det ”mentala tjattret” och gör sinnet till ett verktyg

* Skapar kärlek i relationer
• Läker inre sår
• Förbättrar lyssnandet
• Hjälper till att kunna uppleva den andre
• Väcker upp Hjärtat
• Förstärker upplevelsen av vänskap

• Ökar acceptansen och kärleken till dig själv

* Ökar vitaliteten
• Läker kroppen genom att läka sinnet (psykosomatiska sjukdomar)
• Förbättrar matsmältningen
• Slappnar av kroppen
• Hjälper till att känna kärlek och uppskattning för kroppen
• Väcker upp kroppens energicenter (chakran)

* Öppnar upp för yttre framgång
• Skapar ett framgångsrikt medvetande
• Tar bort blockeringar som hindrar framgång
• Skapar en välståndsmentalitet

 

Varmt Välkommen till Agnar Homeopati som finns i Sveg i Härliga Härjedalen

http://www.agnar.nu

 

Separation och rädsla


 

Separation och rädsla
Grunden av det separata jaget är rädsla. Det som finns djupt inom alla är enbart rädsla. Rädsla för att förlora det ena eller det andra. Rädslans objekt kan förändras; neandertalmänniskan hade sina anledningar att känna rädsla, den forntida människan som jagade hade också sina anledningar att vara rädd, likaså medeltidsmänniskan, och den moderna människan har sina rädslor för börskrasch eller att hans fru ska lämna honom.

Så människor har alla dessa olika rädslor, men rädsla, som fenomen, har fortsatt genom all mänsklig historia. Så länge som det separata jaget existerar, kommer det finnas rädsla, för det separata jaget ska egentligen inte finnas där. Separationen är endast en illusion. Och varje stund finns det en kamp för överlevnad.

Om mentala bilder och tankar inte skulle pågå hela tiden, skulle ”du” upphöra att finnas där. Om hjärnan slutar framkalla dessa mentala tankar, skulle ”du” vara borta och detta är vad naturen försöker framkalla. Gud försöker få det att ske. Men du gör motstånd för du är rädd för att försvinna. Du är rädd, du tror att det är hemskt att försvinna. Men det du inte inser är, att inte finnas där, är den största glädjen du någonsin skulle kunna föreställa dig.

Ni bör fråga de som har upplevt detta. Ingenting påverkar dem. Så länge som det separata jaget existerar, kommer du lida. För ”du” lider inte, ”du” är lika med lidande. Om ”du” finns där, finns lidande där. Att existera är att lida. Det separata jaget borde egentligen inte existera. Det är en begränsning, det är inte sanningen. När det är borta, är det som är kvar villkorslös kärlek. Helt enkelt, kärlek utan någon anledning. Kärleken som du känner till har en anledning, den här kärleken har ingen anledning. Den finns bara där! Du ser en hund och du älskar den. Du ser en myra och du älskar den. Du ser en människa och du älskar honom. Den finns bara där, utan någon anledning. Och hur är det med glädjen? Din glädje har begränsningar. Den här glädjen har inga begränsningar. Allt detta händer när upplevelsen av separation inte finns där. Om ”du” är där, kommer din kärlek ha en anledning, vilket inte är kärlek. Din glädje kommer ha en gräns och en glädje som har gränser är ingen glädje alls.

 

http://www.agnar.nu

Agnar Homeopati finns i Sveg i Härliga Härjedalen Varmt Välkomna

 

All vill ha kärlek i sitt liv


Agnar Homeopati

Agnar Homeopati

 

Alla vill ha kärlek, men alla vågar inte ta emot den. Det beror på att de inte upplevt sig bekräftade, känt sig sedda, välkomnade och accepterade som barn. Kärleken kan då upplevas som ett hot då den väcker minnet av brist på kärlek. Det får hen att känna en olust som hon försöker upphäva genom att stöta bort kärlek. I förhållanden skapar hen, sen dramer genom att spela skuldspelet via avundsjuka, svartsjuka, förolämpningar, hot och fysiskt våld.”
”Hur skall man då göra för att släppa denna rädsla?”
”Det går inte att förändra något man inte tillstår existerar, så först måste man se var problemet ligger. Därefter kan man börja medvetandegöra och bearbeta smärtan genom att rannsaka den, tala om den och visa den. Det kan ske genom gråt, skrivande eller annan kreativ verksamhet som får ge uttryck för känslorna. Vad det handlar om är att bygga upp självkänsla och på så sätt lära sig älska sig själv istället för att projicera smärtan på andra”.

 

Akasha krönikan

Vi har tre ryggsäckar

skuld

rädsla

vrede

Töm era ryggsäckar så kommer kärleken in i era liv.

 

Alla vill ha kärlek, men alla vågar inte ta emot den. Detta innebär att de inte upplevt sig bekräftade, känt sig sedda, välkomnade och accepterade som barn.

 

I Akasha krönikan finner man alla livsgärningar hos alla människor som levt på jorden. Där kan vi hitta våra tankar och våra känslor, våra reflektioner och erfarenheter genom våra liv. Denna registrering har pågått sedan jordens födelse. Man kan tänka sig denna som en gigantisk datoranläggning som samlar in allting. Visst är detta en hisnande tanke!

Akasha krönikan är tillgänglig för alla som kan tona in sig på en speciell frekvens där man kan se tredimensionella bilder precis som en film som spelas upp. Man kan inte göra någon tidsresa för att ändra på det förgångna, det är helt omöjligt.

Här finns också beskrivet om framtiden för planeten. Denna beskrivning är dock baserad på de förutsättningar som råder just i den stund man besöker krönikan. Om förutsättningarna ändras, så kommer också framtiden i krönikan att ändras. Detta är Universums hemlighet!

Akasha finns också benämnt som Astral ljuset. Visst låter det vackert!

Detta måste ju betyda att vi alla människor som lever och har levat på jorden är sammanvävda i detta Astral ljus, att vi alla blir påverkade av allt som händer och har hänt och därigenom kan styra vad som kommer att bli Jordens framtid.

Nu har ju inte vi människobarn varit så exemplariska i våra handlanden genom tiderna. Detta måste ju ha satt sina spår i vår Krönika, i Astral ljuset. Vi ser ju vad som händer med vår planet genom vår hunger efter makt och rikedom, hur vi har ställt till det. Hat och rädsla har tagit en alltför stor plats i vår vardag.

Vi vet ju inte hur detta Astral ljus ser ut fysiskt men vi kan ju tänka att det finns som en stor aura kring jorden. Vi vet ju att allt, hela Universum består av vibrationer och att vi människor ser och upplever den materia som är anpassad till våra egna vibrationer, våra frekvensområden.

Och hur ska vi knyta ihop denna säck? Kan det vara så att vi nu i samband med frekvenshöjningen kommer att ändra vårt beteende, så att vi kan ändra på förutsättningarna för mänskligheten och även för vår planet?

Agnar Homeopati finns i Sveg i Härliga Härjedalen Varmt Välkomna

http://www.agnar.nu

 

Villkorslös kärlek och glädje


Agnar Homeopati finns i Sveg i Härliga Härjedalen

Agnar Homeopati finns i Sveg i Härliga Härjedalen

Villkorslös kärlek och glädje
En av de viktigaste lärorna inom Oneness är att ”innehållet är inte viktigt, det som är viktigt är hur du upplever innehållet”. Vad som än händer i ditt liv, bör du ha lärt dig konsten att uppleva det. Det är ”konsten att leva”. ”Konsten att leva” är att uppleva allting fullt ut, totalt, oavsett vad som pågår.

I ditt liv pågår hela tiden mänskliga möten, mellan dig och dina vänner, dina släktingar, din chef, dina barn och din familj. Du relaterar hela tiden till dem för livet är relationer. Utan relationer existerar du inte. I dessa relationer finns det hela tiden något slags utbyte. Du kanske blir sårad, du kanske blir provocerad, det kanske uppstår smärtsamma minnen, allt detta sker.

Vad som än händer, om du kan uppleva det fullt ut, så kommer du upptäcka villkorslös glädje. Vad händer när man upplever så mycket glädje? Det upphör inte där. Det blir kärlek. Endast en lycklig människa kan älska någon. En olycklig människa kan inte älska någon. Den sortens kärlek är endast fängslande och kontrollerande. Sann kärlek kommer utifrån sann glädje och sann glädje uppstår när man kan uppleva vad som än pågår i den inre världen. Det är inte så svårt.

Om du utövar det i 21 dagar, så blir det väldigt naturligt. Det är ingen vits att lära ut sådant som inte är enkelt, som inte är naturligt. Det tar 21 dagar för hjärnan att lära sig ett nytt mönster. Efter 21 dagar blir det väldigt enkelt och naturligt. Det blir som ett alkohol- eller drogberoende. Varför blir man beroende? För det ger en så mycket glädje eller lycka eller frihet. Samma sak sker här. Det enda är att det här ger inga negativa bieffekter. Det ger dock väldigt goda bieffekter, som att du upptäcker kärlek, medkänsla. Sådant sker.

Så du måste börja med smärtan. Håll smärtan i ditt inre som du håller en nyfödd bebis. Så varsamt måste du hålla smärtan och se det som en välsignelse. Du håller i det, upplever det, utan att döma det, och till en början är det väldigt smärtsamt. Det kan bli som en smärta i bröstet, men långsamt kommer du upptäcka en frihet, en glädje och den glädjen blir kärlek.

Detta är vägen till villkorslös kärlek och glädje.

Varmt Välkommen till Agnar Homeopati som finn i Sveg i Härliga Härjedalen

http://www.agnar.nu

Upplev den andre


Lordi du underbara .......

Lordi du underbara …….

 

Uppleva den andre
Människor förstår inte varandra för att de försöker förstå varandra. Problemet med människor är att de försöker förstå det som inte går att förstå. Ingen människa kan någonsin förstås, för det finns miljoner faktorer som gör att någon beter sig som den gör. Ens tidigare liv, tiden i livmodern, förlossningen, de första 6 timmarna efter födseln och de första 6 dagarna, de första 6 åren, ens präglingar osv. Alla dessa faktorer kontrollerar en. Det är väldigt komplicerat, för även trycket i atmosfären och temperaturen kan påverka ens handlingar. Det finns därför ingen chans att man någonsin kan förstå den andre. Att försöka förstå den andre är som att skala en lök. Man kan skala och skala, men man kommer till slut fram till ingenting. Så lösningen är att lära sig konsten att uppleva den andre. När man väl har lärt sig detta, oavsett vem eller vad den andre personen är, finns det glädje i att uppleva personen. Då har man en väldigt vacker relation. Men om man försöker förstå den andre – dagens förståelse kan bli morgondagens miss förståelse.

Om du lärde dig konsten att uppleva den andre, oavsett hur annorlunda personen skulle vara från dina förväntningar, skulle den relationen ge dig glädje och näring. Genom att uppleva den andre, lär du dig att uppleva dig själv och faktiskt livet själv.

 

http://www.agnar.nu

Varmt Välkommen till Agnar Homeopati i Sveg i Härliga Härjedalen

Inre konflikt


 

 

Inre konflikt
En gång kom en väldigt seriös sökare till Oneness University och sa till sin guide, ”Jag har hört talas om Oneness läror och att Deeksha är så kraftfullt. Så många talar om det. Många har uppnått frihet, läkande och inre frid. Så många har uppnått vackra tillstånd.”
Guiden sa, ”Tack så mycket.. så vad är det du vill? Berätta för mig.”
Mannen sa, ”Jag har sökt i nästan 30 år nu och hela tiden har jag lidit av samma problem.”
Guiden frågade mannen vad det var för problem.
”Jag har hela tiden förföljts av negativa tankar. Jag vill inte ha dem här negativa tankarna”, sa mannen.
”OK”, sa guiden, ”vad har du gjort under alla dessa år?”
Mannen sa, ”Jag har gjort så många olika andliga övningar.. kan du hjälpa mig att bli fri från negativa tankar?”
”Javisst”, sa guiden, ”det tar bara tre minuter!”
”Snälla hjälp mig”, sa mannen.
Guiden gav mannen ett glas vatten och bad honom att dricka vattnet. ”Om du dricker upp allt, så kommer du aldrig mer att förföljas av negativa tankar”.
Mannen tittade på vattnet och tvekade och precis när han skulle börja dricka vattnet, sa guiden, ”Det finns bara en liten sak som du måste göra för att det här ska fungera. Innan du dricker vattnet, så får du absolut inte tänka på apor!”
Mannen började skratta.
”Tänk inte på apor!”, sa guiden.
Så fort mannen försökte att dricka vattnet kunde han enbart tänka på apor. Han försökte att inte tänka på apor, så hela tiden tänkte han bara på apor.

Vi gör hela tiden något liknande. Vi vill inte ha ilska, avundsjuka o.s,v. Det vi gör motstånd inför, fortsätter att existera. Vi vill inte uppleva negativa tankar eller ilska, så vi motsätter oss det. Och vad upplever vi?
Det motståndet är lidande. Det som man motsätter sig, fortsätter att finnas där. Oavsett vad för slags känslor det är; ilska, skuld, rädsla. Varför gör vi motstånd? Vi är präglade vad som är gott/ont, bra/dåligt, rätt/fel. Vad är det som har präglat oss? Våra föräldrar, samhället, lärare, skolan o.s.v. Så fort vi upplever något som vi kallar för negativt, gör vi motstånd inför det och känner att det inte borde finnas där. Vi vill antingen förändra det eller ta bort det.

Det är skillnad på motstånd i den inre och den yttre världen. Om det ligger stinkande kläder i din bil, så bör du ta bort dem och kasta iväg dem! I den yttre världen kan du byta ut sätena och rengöra bilen, men i den inre världen kan du inte göra någonting.

Hela tiden försöker vi att förändra och ta bort saker i den inre världen.
Vad kallar vi detta för? Konflikt. Vad händer under en konflikt?
Motstånd=lidande=konflikt=förlust av energi.
Vad händer när man är i konflikt? Man förlorar energi.
Problemet är inte en arg tanke eller en avundsjuk tanke. Eftersom du säger till dig själv att det inte bör finnas där, förlorar du energi i denna konflikt.
Vad är medkänsla, vad är glädje? Vad är kärlek? Energi! Massor av energi!
Vad händer i en konflikt? Du förlorar energi.
När man inte är i konflikt med det som finns där i den inre världen, finns det energi där. Den energin är glädje, är kärlek.

Problemet är inte vad du är, problemet är vad du vill bli!

Varmt Välkommen till Agnar Homeopati som finns i Sveg i Härliga Härjedalen

http://www.agnar.nu

 

Självacceptans


 

Självacceptans
Om du vill få ett uppvaknande, är det viktigaste, att du aldrig någonsin försöker förändra dig själv. Oavsett vem eller vad du är. Det som du är, är sanningen. Vad du än är, är det den enda sanningen. Om du säger att du borde vara det ena eller det andra, är det osanning, det är inte sant. Så börjar med att omfamna dig själv. Börja med att älska dig själv, inte din granne så som dig själv, för du älskar inte ens dig själv. Så börja älska dig själv. Acceptera fullt ut. Du skulle kunna vara en hemsk människa, det spelar ingen roll. Du måste acceptera, älska och vara dig själv. Det är allt. Då kan processen börja. Om du säger, ”Nej, det här är inte ok, jag måste bli någonting annat, kanske inom 6 månader är jag en bättre människa”. Den här ”bättre människan” kommer aldrig att komma. Det finns ingenting som en bättre människa. Du är vad du är, det är den enda sanningen.

Så frågan är; kan du acceptera dig själv? Kan du älska dig själv som du är? Oavsett vilka tankar som du får, vilka känslor du har, vad du än gör. För du har egentligen ingen kontroll som vi föreställer oss. Vi är alla robotar. Vi har programmerats av samhället, vår kultur, vår utbildning och allting som har hänt i våra liv. Allt detta bildar ett program och det är programmet som lever genom dig. Så du kan bara acceptera programmet, ”jag har kort stubin, eller lång stubin eller jag är det ena eller det andra”.

Det är vad du är. Det är programmet. Så omfamna det, älska det, håll det som en nyfödd och älska det. Det är samarbetet som behövs från din sida. Kan du acceptera dig själv? Tillåta tankarna att komma upp, känslorna och de mentala blockeringarna, och omfamna dem. Om du kan göra det, är du redo. Det är vad som krävs från din sida.

Varmt Välkommen till Agnar Homeopati i Sveg