ingeragnar

Just another WordPress.com site

Månadsarkiv: februari 2014

Vad som händer utanför är en ren återspegling av vad som händer inne.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Sri Bhagavan – kriget är inre ”när kriget slutar inom dig själv, det blir inga fler krig i världen.”
Denna konflikt inom dig manifesterar som yttre konflikt.
När du säger: ”Jag är obekväm med någon”. Vad du egentligen menar är att de känner dig obekväm med någon aspekt av dig själv.
Antar att du säger: ”Jag är arg på personen.” Vad det betyder är att det är något som du är arg inuti.
När de är rastlös i en folkmassa, innebär det att de är rastlösa inom dig. Vad som händer utanför är en ren återspegling av vad som händer inne.
Om du går ännu djupare, finns det ingen skillnad mellan insidan eller utanför. Det är en. Därför, om inte och tills mänskligheten förvandlas, det blir krig och externa konflikter.

Det kan vara ett kärnvapenkrig eller kriga av konventionella vapen eller det kan vara ett ekonomiskt krig eller politiska krig eller någon form av krig. Men det blir krig och konflikter medan människan har dessa saker inuti.
”Så det enda hoppet är att när hela världen är tänd och människor är tyst inuti, allt detta försvinna.” – Sri Amma Bhagavan – (Översatt av Bing)

 

Tack Sri Bhagavan för allt lärande som du lär oss alla över hela världen,

så tacksam för allt detta…

Inger i Sveg i Härliga Härjedalen

Annonser

Att acceptera sig själv


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“Det mest grundläggande lidandet hos mänskligheten idag handlar om att bevisa något om sig själv för sig själv.”
Sri Amma Bhagavan

 

”Most fundamental suffering of man today is to prove himself about himself.”
Sri Amma Bhagavan

EXPOSITION by Oneness University:
Watch your mind carefully. 24/7 you are trying to prove your self. You are all the time struggling to prove that you are right. It is not about your relationship with other, but it is with yourself. You are trying to prove to yourself. For instance If you go to your office, you are trying to show that you are good, you are punctual, your results are good, etc.

Even if nobody is asking you about your results, you keep worrying because you are not happy with your results and you keep giving explanations to yourself. Take more examples throughout the day and contemplate, today’s teaching becomes clearer. Even as you become more clear, not only will your awareness levels increase but also the proving reduces because you will be able to accept yourself and spend more time in experiencing and enjoying life or else your life will continue to be of unnecessary suffering.

FÖRKLARING av Oneness University:
Titta dig noga på ditt sinne. 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan försöker du bevisa något för dig själv. Du kämpar hela tiden för att bevisa att du har rätt. Det handlar inte om din relation med andra, utan relationen med dig själv. Du försöker bevisa något för dig själv.

Till exempel om du går till ditt kontor, försöker du visa att du är bra, du är punktlig, dina resultat är bra, etc. Även om ingen frågar dig om dina resultat, fortsätter du att oroa dig, eftersom du inte är nöjd med ditt resultat och du fortsätter att ge förklaringar till dig själv. Ta fler exempel under hela dagen och begrunda, dagens undervisning blir tydligare. När du så blir mer tydlig, kommer inte bara dina medvetandenivåer att höjas utan även behovet att bevisa minskar eftersom du kommer att kunna acceptera dig själv och tillbringa mer tid med att uppleva och njuta av livet, annars kommer du fortsätta att leva med onödigt lidande.

Tack Bhagavan för allt som du har lärt mig under alla dessa år, så tacksam för allt….Inger i Sveg i Härliga Härjedalen

Vi söker alla kärlek


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Varje person på den här planeten söker kärlek i relationer. Vad du än gör, gör du för den villkorslösa kärleken. I varje skede i livet, söker du denna kärlek, oavsett om det är vid tidpunkten för din födelse, som ett spädbarn, barn, ungdom, vuxen, medelålders, gammal eller till och med vid senilitet. När du inte får den kärleken brakar hela helvetet lös . Tänk på situationer när du nekades kärlek. Du blir våldsamma, osäker, arg, svartsjuk, etc. Dina själsliga lidanden ökar, vilket också leder till fysiskt lidande. Att upptäcka kärlek blir därmed så viktigt i våra liv.
Ta fallet med mördare, våldtäktsmän, gängmedlemmar, extremister, etc. De är också människor. När de föddes, var de inte våldsamma. Normalt sett måste modern röra vid barnet inom sex timmar efter förlossningen. Om inte så förnekas då det barnet, som har väntat på att få sin mors kärlek i 9 månader, denna kärlek. Sådana barn kommer sannolikt att bli våldsamma, upproriska och kommer lätt att dras till sådana extremistiska idéer. I själva verket kommer den verkliga lösningen på dessa mord och våldtäkter vara, att undervisa flickor och mammor om detta.
Sri Amma Bhagavan säger ”Kärlek är nyckeln till att komma in i Mitt Kungarike”. (Oneness University)

 

Tack Sri AmmaBhagavan för denna förklaring, så tacksam för allt detta.

 

Åkalla närvaron


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Gör denna meditation 10 minuter på morgonen eller 10 minuter på kvällen innan du somnar. I grund och botten bildar det här nya nervkopplingar i hjärnan, när du gör det regelbundet.
Denna Sadhana (övning) kan göras varje gång det finns en känslomässig störning. Du får bäst effekt om du gör den regelbundet.

1. Vänd din uppmärksamhet inåt. Åkalla närvaro.

2. Ta 5 djupa andetag – andas in genom munnen och ut genom näsan.

3. Försätt dig i ett tillstånd av tacksamhet. Detta hjälper nervcellerna i hjärnan att bli mer mottagliga.

4. Säg till dig själv: ”Jag ger mig själv tillåtelse att känna vad som helst. Vad som helst.” Säg det med ömhet. Detta är verkligen ett icke-våldsamt tillvägagångssätt. Du kan känna vad som helst inom dig. Det skadar inte dig eller någon annan, när du stannar kvar med det i din inre värld under denna övning. Vad är det exakt jag känner? Inte namnet på känslorna, utan exakt vilka är mina tankar. Var specifik. Se det verkligen. Att veta är annorlunda än att se. Tillåt dig själv att se det.

5. Säg: ”Detta är Sanningen just nu.” Det som är här nu kanske inte är där i nästa ögonblick, men stanna med det som är här just nu.

6. Säg: ”Sanningen är aldrig om den andra. Sanningen är aldrig om mig. Sanningen är om vad som är. ”

7. Tacka närvaro.

Tack Ljus och Kärlek från Inger i Sveg i Härliga Härjedalen

Ditt liv är ett mirakel


 

september i Vallsjön blommor ute och inne 006FÖRKLARING:
Bhakti är Guds kärlek. Det beror på ditt band med Herren. Uppvaknande är upphörandet av självet.
Om du börjar iaktta alla händelser i ditt liv, kommer du att upptäcka att ditt liv är ett mirakel. Du kommer att hitta så många tillfälligheter där du fick hjälp tack vare den Gudomliga Nåden. Vissa kan vara livräddande sådana.

När du inser detta, får du en enorm tacksamhet mot din Herre och du kan bara inte sluta prisa Honom. Ditt band blir starkare och starkare allt eftersom du upptäcker mer av sådana tillfälligheter. Din kärlek ökar vilket är osjälviskhet jämfört med att binda någon vid sig vilket är själviskhet. När du kommer närmare Gud (i Bhakti – (*)) löser självet upp sig och du blir uppvaknad. Således är Bhakti den korta väg till uppvaknande.


Börja sjunga Herrens lov och uttryck din tacksamhet för allt som du har fått. Om du har tagit emot Sri Amma Bhagavans Nåd i ditt liv, börja göra bhajans (**) och njut av resan mot ditt uppvaknande.
Sri Amma Bhagavan säger ”Kärlek är nyckeln till att komma in i Mitt Kungarike”.
(Oneness University)

(*) ”Bhakti”, religiös hängivenhet i form av aktivt deltagande i en hängiven i tillbedjan av det gudomliga.
(**) Bhajan = hängiven sång

Framgång i den yttre världen


Höstbilder 008
BHAGAVAN om FRAMGÅNG I DEN YTTRE VÄRLDEN
För mig är ingenting fel så länge som det är naturligt för dig. Jag har två sorters läror: en lära för sinnet och en annan lära för hjärtat. Om ditt hjärta inte har blomstrat, innebär det att du fungerar inifrån sinnets ramar. När du lever från sinnet, bör du vara sann mot det. Sinnet kretsar kring jaget och jaget behöver uttrycka sig. Jaget skulle älska att bli rik och känd.
Dessa saker är naturliga för jaget. Jaget kan också vilja uppoffra sig – ”jag vill inte tjäna pengar, jag vill inte bli känd”. Det är också ett uttryck av jaget för du vill att människor ska älska och beundra din storhet. Du har gett upp allt och du är stolt över dig själv. Vare sig du vill ge upp pengar eller om du vill tjäna pengar eller om du vill ge upp att bli välkänd och få gott rykte eller vill ha det, det är upp till dig, men det är samma sak.
Vare sig du har gett upp det eller strävar efter det, så är det ett uttryck av jaget. Så länge som du upplever livet utifrån sinnet är dessa saker väldigt naturliga. Så var sann mot det. Sedan finns det de vars hjärta har blomstrat. Sådana personer fäster sig inte vid dessa saker. Inte så att de praktiserar det. Det är naturligt för dem för deras hjärta har blomstrat. Att vara nöjd och tillfredsställd är deras naturliga tillstånd. Inte så att de är mindre effektiva eller mindre motiverade. Men de gör saker för att tjäna något större än att tillfredsställa sitt eget jag.
Tack Bhagavan för allt som du lär oss, så tacksam för allt detta…………
Inger i Sveg i Härliga Härjedalen