ingeragnar

Just another WordPress.com site

Månadsarkiv: februari 2012

Uppfyll din önskan


Skapa din egen Gud

Gud har ingen fixerad form. Den mängd kraft man upplever eller den form, som det Gudomliga manifesterar sig som, beror på ens eget perspektiv och ens egen relation med Gud. Gud är kraftfull, men du, som är en del av Gud, är också rätt kraftfull, däri finns både problemet och det underbara.
Man har friheten att designa den slags Gud man vill ha. Det är som en krukmakare som använder sig av lera för att skapa mästerverk. Du är krukmakaren och Gud är leran. Om du relaterar till din Gudomliga Närvaro som en lekfull, kraftfull och kärleksfull vän, som besvarar dig ögonblickligen, kommer din Gud bli så.
Om du definierar Gud som det ofattbara, kommer det bli din upplevelse; din Gud blir ofattbar. Du kan välja att ha en sträng Gud, en leende Gud, en skrattande Gud eller även en lekande Gud.
Om det finns sju miljarder människor, finns det sju miljarder Gudar. Det finns inget som “den ultimata Guden” eller “den ultimata definitionen av Gud”. Det är personligt. Det är därför som det är så viktigt att inte ha en bild av Gud som straffande eller likgiltig. Om du tror att Gud är arg på dig för dina tankar eller ditt liv och är rädd för bestraffning, kommer du att uppleva Gud så. Om Gud för dig är en självgod fader som endast besvarar dig efter ändlösa vädjanden och uppvaktanden, kommer det bli din verklighet.
Tro inte att det är självförnämt att designa Gud. Du har hela tiden skapat din Gud omedvetet; skillnaden är att nu gör du det medvetet och intelligent. Gud definierar inte sig själv; mänskligheten definierar Gud. Skapa en Gud som har kraften att ge dig uppvaknande och som också kan uppfylla dina önskningar.

 

Annonser

Jag bugar mig för dig


Betydelsen av Moola Mantrat

Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Sri Bhagavathi Sametha Sri Bhagavathe Namaha
Moola Mantrat används för att kalla på det Gudomliga och tilltalar dess tre aspekter: det omanifesterade, det manifesterade och den inkarnerade.
Om är grundvibrationen i Allt som är; det sägs att hela Universum vibrerar till detta ljud.
Det omanifesterade Gudomliga är ovetbart precis som elektricitet: även om det finns överallt kan vi inte se det såvida vi inte kanaliserar det i form av ljus, hetta eller rörelse. På samma sätt är det omanifesterade Gudomliga överallt, och i allt, men du kan inte kontakta det förrän det manifesteras i ditt hjärta. När det skett kallar vi det bl.a. för Antaryamin, som betyder ”den inneboende”, eller Närvaron. Närvaron kan manifestera sig i ditt hjärta som en formlös Närvaro, eller i form av Ljus eller i den Gudomliga form som du önskar (t.ex AmmaBhagavan, Kristus, Buddha, Allah etc.). Det omanifesterade Gudomliga är Satchitananda Parabrahma (Sat är Existens, Chit är medvetande och Ananda är lycksalighet. Parabrahma är det gemensamma namnet för dessa tre gudomliga kvalitéer). Det manifesterade Gudomliga är Paramatma.
Det Gudomliga kan också inkarnera på jorden som en människa. Dessa människor kallas Avatarer (Purushottama). Avatarer kommer till jorden med ett syfte: främst för att påverka det globala, mänskliga medvetandet på olika sätt. Kristus, Buddha och Ramana Maharishi var avatarer. Amma och Bhagavan är avatarer med syftet att föra mänskligheten in i den Gyllene tidsåldern, i ett tillstånd av enhetsmedvetande, där all separation och konflikt till slut upphör.
Det Gudomliga är både maskulint och feminint. Det är den Kosmiska Fadern och den Kosmiska Modern. Den feminina delen av det Gudomliga, eller den Gudomliga Modern, kallas Sri Bhagavathi. Sametha betyder ”tillsammans med”, den maskulina delen av det Gudomliga, eller den Gudomliga Fadern, som kallas Sri Bhagavate.
Namaha betyder “Jag bugar mig inför dig”!
Du kan hålla innebörden av mantrat i ditt hjärta, känna det Gudomliga och inkalla Närvaron när du använder dig av mantrat. Du kan meditera och lyssna på mantrat eller sjunga det för att uppleva och få kontakt med Närvaron. Du kan också upprepa det 21, 49, 108 gånger med en specifik bön i ditt hjärta.

 

Tacksamhet är ett fint ord


Tacksamhet

Det finns två slags människor i denna värld. De som utnyttjar andra för att ta sig fram i livet. Det är den första sorten. Det finns andra som upplever att de blir hjälpta av allting och alla i sitt liv. De är dessa som är tacksamma. Att se att du uppstår medberoende av allt annat är födseln av tacksamhet.
Du är vad du är inte p.g.a. att du har valt det, utan situationer, händelser, naturen, människor, hela universum har bidragit till att du är den du är. Dina föräldrar, bröder, systrar, vänner, lärare, grannar, samhället, alla har spelat en roll i ditt liv. Du är inte ensam i detta firande av livet, utan medföljs av allt och alla.
Allt liv är endast en resa mot en destination – DET GUDOMLIGA. Precis som vatten från floderna från olika håll flödar in i havet, leder alla händelser och situationer, vare sig bra eller dåliga, smärtsamma eller njutbara, vackra eller fula, dig till det Gudomligas famn.

 

Att försöka förändra


Att försöka förändra

Sri AmmaBhagavan säger, ”Att förändra någon är omöjligt. All transformation är en händelse.”
Att försöka förändra någon är som att titta på samma film 365 dagar om året och förvänta sig ett annorlunda klimax. Filmen kommer inte att förändras. Det är en lönlös ansträngning som vi kan försöka med hela våra liv och inte uppnå någonting. När vi försöker förändra den andre, antyder vi att han/hon inte duger att älskas som han/hon är. Detta sårar den andre djupt och förstör i sin tur relationen. För varför skulle någon som känner sig oälskad vilja ge kärlek tillbaka?
Om lösningen för vår lycka ligger i att någon annan förändras, har vi också gett bort nyckeln till vår lycka till någon annan! Och eftersom vi relaterar till så många personer, har dem alla varsin nyckel som kontrollerar vår lycka. Att dörren till vår lycka endast kan öppnas när andra förändrar sig, är en illusion.
Att försöka förändra någon annan för att den ska passa ens behov, förstör en relation. Alla är perfekta som dem är. När du upplever den andre, blir allting perfekt. Acceptans sker då utan någon ansträngning.
Att acceptera den andre som han/hon är, är början på kärlek.

 

Tigern står där


Att uppleva lidande ”När vi använder ordet ”lidande” så menar vi att ”du hela tiden flyr från lidande”. Det är vad du kallar för att lida och du är inte medveten om det. Låt oss säga att någon i din familj har avlidit, din nära och kära, du vill inte möta det faktumet, du flyr från det. Det är vad du kallar för att lida. Inte den faktiska situationen som har hänt. Om du å andra sidan skulle vända dig om, och totalt uppleva den situation som har uppstått, inledningsvis kan det vara oerhört smärtsamt, du kan t.o.m. känna smärta i bröstet. Ibland kan kroppen också gå igenom våldsamma skakningar då du upplever lidandet, utan att röra dig bort från det i det inre, d.v.s., att inte försöka förstå det intellektuellt, att inte försöka förklara det, utan att dyka in i det. Det är vad vi kallar att kasta sig in i tigerns gap. Just nu så hänger du dig fast i taket och tigern står där nere och ryter och du är rädd för att du när som helst kan falla ned i tigerns gap och detta är vad du kallar för lidande. Det vi säger är, snälla, hoppa ned i tigerns gap och låt den äta upp dig. Det underliga är, att om du blir uppäten, är du borta, och vem finns då där att lida? Så därför säger vi, du behöver inte förstå ditt lidande. Du behöver inte föra in psykologi och filosofi, detta kommer inte att hjälpa dig. Det kommer bara hjälpa dig att fly. För återigen kommer tigern att jaga dig någon dag. Det bästa är att omfamna det och det underliga är att när du förr eller senare utvecklar denna konst, så varje gång som lidande kommer, upplever du det totalt och det blir till glädje. En person som totalt har bemästrat konsten att omvandla lidande till glädje är nästan upplyst. Inte upplyst, men nästan upplyst!”