ingeragnar

Just another WordPress.com site

Månadsarkiv: februari 2013

Kriget inom oss själva


2012-09-21 17.07.39Agnar Homeopati http://www.agnar.nu

 

Krig och fred
Människor talar om kriget i Irak och alla andra krig. Men ingen verkar tala om kriget inom oss själva. Dagen som kriget upphör inom oss, kommer krigen i världen att vara över. Det är denna konflikt inom oss, som manifesterar sig som konflikt i den yttre världen. Hela tiden pågår krig och konflikt inom oss. Vi är splittrade inombords. Vi är inte en individ, utan som en folksamling inombords. När du säger, ”jag är inte bekväm med den personen”, betyder det att du inte är bekväm med en aspekt hos dig själv, som denna person speglar. Om du säger, ”jag är arg på den personen”, är det någonting inom dig själv, som du är arg på. När du är rastlös bland människor, är du rastlös inom dig själv. Det som händer i det yttre är enbart en spegling av vad som pågår i det inre.

De inre konflikterna mellan familjemedlemmar, speglas som konflikt i den yttre världen. Du bör vara medveten om att om någonting pågår någonstans är du också ansvarig för det. När du bråkar med din partner, retar, hånar eller hackar på personen, kom ihåg att här bidrar du också till krig. Om det finns en plats med en befolkning på 200 personer och 80 män bråkar med sina fruar, skulle det väldigt snart leda till en fysisk konflikt på den platsen. Det inre blir det yttre.

Så fram till dess att mänskligheten har genomgått en inre transformation, kommer det att finnas krig och konflikt i världen. Det skulle kunna vara ett kärnvapenkrig, eller ett krig med konventionella vapen, eller ett ekonomiskt eller politiskt krig; någonting kommer att pågå. Därför är mänsklighetens enda hopp att människor får ett uppvaknande och upptäcker frid inom sig själva. En person som upplever inre frid och enhetsmedvetande, dess blotta närvaro skulle påverka 100 000 människor. Det är så du kan bidra till världsfreden.

 

Varmt Välkommen till Agnar Homeopati i Sveg i Härliga Härjedalen, vi har nycklarna till att hitta framtiden till en bra hälsa för dig, vi använder dessa nycklar.

http://www.agnar.nu

 

Annonser

I dag styrs människans liv av sinnet.


 

Sinnet

Idag styrs människans liv av sinnet. När livets styrs av sinnet, kontrolleras individen av olika idéer, koncept, dömande och präglingar. Individen är hela tiden splittrad inombords, i kamp och konflikt, eftersom detta är sinnets natur.

Allting har sin plats i universum, och så även sinnet. Tankar, eller sinnet, är ett nödvändigt instrument för att klara av utmaningarna i den yttre världen. Alla framsteg i den yttre världen har uppstått med hjälp av sinnet. Sinnet är nödvändigt för att planera framtiden eller för att reflektera över det förflutna. Utan sinnet, skulle vi gå tillbaka till stenåldern.

Sinnet har sin plats i livet, men när det börjar användas för att tolka och uppleva verkligheten börjar problemen. Du behöver använda sinnet för att planera din karriär eller förstå hur en teknisk apparat fungerar. Men varför behöver tankar finnas där när du äter ett äpple eller betraktar en soluppgång? Sinnet tynger ned dig när du upplever att det finns något verkligt bakom oväsendet som sinnet skapar.

Sinnet har blivit som en mekanisk process som ständigt är igång. Det är som en senil gammal tant som muttrar för sig själv, medan du försöker förstå meningen och betydelsen bakom muttrande. Det mesta av den psykologiska aktiviteten som oro, rädsla och misstro är en automatisk process. De är som leksakståg som om och om igen åker runt på samma spår. Deras olyckor är inte verkliga, inte heller är deras resa.

Oneness inbjuder alla de som söker att uppleva en frigörelse från detta. För detta är en tidsålder av personlig upptäckt och direkt upplevelse.

Alldeles för många av oss låter rädslan styra våra liv. Vissa av oss är så rädda för döden att vi inte vågar leva livet fullt ut.

http://www.agnar.nu

Agnar Homeopati finns i Sveg i Härliga Härjedalen

Varmt Välkomna

Att våga möta sin egen smärta och förändra sitt liv!


Agnar Homeopati

Agnar Homeopati

Hur oneness blessing deeksha kan påverka ditt liv på ett läkande sätt, när det gäller helheten, både på det fysiska och mentala planet.

Det mest pålitliga, varaktiga och effektiva sättet att förändra oss själva är att utveckla vårt medvetande.

Och det är detta som även oneness hjälper oss att göra när vi får deeksha/ oneness blessing.

Att förändra dig själv, för att förändra världen, är det finaste vi kan vara med om, och det är detta det handlar om, när man får och ger oneness blessing/deeksha.

Oneness blessing/deekshan har en kraftfull påverkan på hjärnan, människan har inte bara en hjärna utan 3 st hjärnor. Reptilhjärnan är den mest primitiva av de tre och den utgörs av hjärnstammen. Där handlar det om att ”fly eller fäkta” och den styr en massa grundläggande fysiologiska funktioner.

Mellanhjärnan som består av det limbiska systemet, är den sociala hjärnan- här handlar det om hur vi hanterar våra relationer och vår plats i samhället. Mellanhjärnan är problemorienterad, man kan säga att den lever i en kontinuerlig såpopera. Neocortex är den högra hjärnan. Den består till stor del av det som skiljer människan från andra däggdjur samt har högre funktioner som vi precis håller på att växa in i.

När reptilhjärnan är dominerande hos människan, bryr vi oss också i första hand bara om överlevnad. Överaktivitet i reptilhjärnan är tröttsam, och den leder i första hand till obalans mellan transmittorer och hormoner i det limbiska systemet. Resultatet är att vi blir retliga och reagerar känslomässigt. Detta handlar ibland annat om sociala förmågor, sociala aktiviteter och alla möjliga slags önskningar och behov- inklusive ett andligt sökande.

När det limbiska systemet blir mer balanserat, upplever vi mindre av begär och missnöje av alla slag. Kroppen anpassar sig till ett tillstånd av vila och förnöjsamhet. Effekten av deeksan/ oneness blessingen är att balansera det limbiska systemet på det här sättet och därmed förbättra den fysiska hälsan. Det limbiska systemet styr alla körtlarna i kroppen, vilket i sin tur upprätthåller balansen hos våra olika kroppsfunktioner.

Hjässloberna , särskilt den högra, ger oss förmåga att uppfatta världen i tre dimensioner. När repil hjärnans reaktionsmönster minskar, blir det automatiskt en minskning i hjässlobernas överaktivitet.

Hjässloberna anses vara kroniskt överaktiva hos den moderna människan,alltså pannloberna tar inte emot nog med energi. Det har framkastats av vi använder mindre än fem procent av kapaciteten hos våra pannlober. Man kan därför säga att vår förståelse för hur de borde fungera i ett friskt tillstånd är ganska vag.

Genom blessing/ deekshan sker alltså en enorm ökning av aktiviteten i pannloberna, särskilt genom gammavägs området. Förändringen visar en tydlig dominans för den vänstra pannloben, ofta med ett förhållande av 1 :1,2 eller högre. Efter mindre än en minut efter det att personen hade fått deeksha/ blessing.

Detta är viktigt av två anledningar. För det första är detta raka motsaten till det som vanligen pågår i människans hjärna. I vanliga fall är förhållandet det omvända, kanske så lågt som 1:08; vilket innebär att den högra loben är dominerande. Den vänstra pannloben är mera känd som ”glädjeloben” eftersom den har att göra med omotiverade känslor av lycksalighet och kärlek hos personer.

Vad betyder då detta att ökad aktivitet i pannloberna sker !

Du får uppleva verkligheten som den är, allting som man upplever helt och fullt blir till ren glädje och lycksalighet.

Ökad samordning i hjärnan: Corpus Callosum, en nervkapsel som förbinder vänster och höger hjärnhalva, ökad neurologisk aktivitet efter att man en längre tid fått deeksha/blessing, vilket visar på ett större informationsutbyte mellan olika delar av hjärnan.

När man fått deeksha/blessing under en längre tid skapas en synkronicitet mellan dessa olika områden, olika delar sänder ut olika frekvenser och med olika styrkor.

Detta kommer att påverka vår hälsa våra relationer och hur dess yttersta potential kan se såväl för det individuella livet som för jorden som helhet.

Vi får en omedelbar effekt på hormonsystemet som i sin tur reglerar alla vitala funktioner i kroppen.

I takt med att mängden signalsubstans minskar i reptilhjärnan och överaktiviteten i hjässloberna minskas, och mer energi kommer in i pannloberna, ger detta en omedelbar effekt på det limbiska systemet.. Det blir en minskning av både adrenalin och kortisol, vilket allmänt anses som hormonerna får gör ”fly eller fäkta-reaktion”. När dessa hormoner minskar, uppstår det en motsvarande ökning i produktionen av oxytocin, vilket förknippas med lugn och ro samt kärleksfull beröring.

Dessa förändringar- vilket allmänt accepteras som tecken på minskad stress.- går hand i hand med ett bättre fungerande immunförsvar, bättre sömn och bättre läkningsförmåga. Detta åstadkommer en domino effekt genom hela kroppen, där det endokrina systemet påverkas liksom blodryck, utsöndringsorganen och blodsockernivåer. Det här är det primära och vanligaste effekterna som enhetsdeekshan har på vår hälsa, och som vi kommer att se närmare på.

Detta kanske kan vara svårt för många att förstå! de som lever i en värld som är sluten, och inte kan tänka med egna tankar, eller lyssna på sin magkänsla, eller att ha insikten  för sitt liv, människor som alltid gör som de alltid har gjort, men då låter vi alla dessa, göra det som de alltid har gjort, för de vågar inte göra något annat,  de har ej tillit till sig själva, eller livet. Det finns många Kapha, Jord människor i Sverige och de vågar inte möta sig själva, men under Kapha, Jorden finns Pittan alltså Elden, så vi hoppas de möter sin Pitta, Elden, i sig när tiden är inne! för ett bättre liv för alla dessa.

Varmt Välkommen till Agnar Homeopati i Sveg som har Elden och Pittan, som har balansen i sitt liv.

Våga förändra ditt liv till något bättre, nycklarna finns……….

http://www.agnar.nu

Acut Homeopathic treatment of sinusitis


Agnar Homeopati

Agnar Homeopati

Acute Homeopathic treatment of sinusitis.

For about 11 years since I treated the same man for sinusitis.

First reading for 11 years ago.

The man searched the Swedish health care, but was not good, so after about 3 weeks
these problems, he came to me.

He had a very severe sinusitis, pain also went down in his teeth, and he was very swollen on the left side, the swelling went up to her cheek, the swelling was severe.

I did a consultation as I always do, and he got his funding. We started with
? 30-D that he would take for 7 days every morning.
After a week, he called me, we had agreed a time for this, and he told me
on the way home, he had begun to sweat, he got sensations throughout the body, something is going on.
The next day was better, and he was at his work, already the 7th day so he noticed a big difference in their pain, the swelling had gone down a bit, and he had more energy in the body.

I told him that it was very important that he also became free from the pain he had in his teeth, when that was gone, he would be healthy.

So he had to stop taking the medicine for three days and then take more medicine until the pain in the teeth were completely gone. It took about 3 days.

After about three weeks, he made return visits, the pain, the swelling was completely gone.
Very energetic, energy back.

But I gave him two doses out ? 200 for strengthening him further, and this dose was apparently so good that it lasted 11 years.

Homeopathy again shows its power in every person with different problems.

October 2012

Phoned my former client and wanted to come back, had recently gotten back
same problems as 11 years ago, but with much milder symptoms, this time he came straight to me.

When did a consultation and he was re ? 30 D, re pill every day for 7 days, he called me 10 days and told me how it went.

The same sweats, something happens in the body, better the next morning, went to work and everything was better, even had a little pain in the teeth this time, but no swelling, the same page left. This time he came on time and treatment went very quickly, after 10 days he was perfectly fine, he was also this time ? 200 D 2 doses to strengthen further, no appointments needed.

He says that the homeopathic treatment is fantastic.

Once we have seen how powerful and healing, the homeopathic treatment.

I really love my work as a Homeopath, you can not actually do anything, when you see how good a client gets on all levels.

Therefore it is so important that we work together and spread our knowledge about the world.

With Love and light to you all from Agnar Homeopathy in Sveg Sweden Inger Agnar-Andersson

www.agnar.nu