ingeragnar

Just another WordPress.com site

Månadsarkiv: oktober 2012

Livets andliga lagar


Agnar Homeopati
http://www.agnar.nu

 

Att nå framgång, välstånd, god hälsa och inre frid är något som vi alla önskar och drömmer om. Universums fysiska lagar är i själva verket hela denna gudomliga process i rörelse, eller medvetande i rörelse. När vi förstår dessa lagar och tillämpar dem i våra liv, kan vi skapa vad som helst vi önskar oss. Och när vi själv inser att vårt sanna Själv är oändliga möjligheter, slår vi följe med den kraft som manifesterar allting i universum.

Ju mer du upplever din sanna natur, desto närmare kommer du fältet för oändliga möjligheter. Makt som  bygger på Självet är däremot varaktigt, eftersom den grundas på kunskap om Självet. Din makt är sådan att du gläds åt att vara knuten till människor, och människor gläds åt att vara knutna till dig. Din kraft att sammanbinda människor kommer från sann kärlek.

När du är förankrad i vetskap om vem ditt sanna Själv är – när du verkligen förstår din sanna natur – kommer du aldrig att känna dig skyldig, rädd, eller osäker vad gäller pengar eller överflöd, eller förmågan att uppfylla dina önskningar, eftersom du kommer att inse att grunden till allt materiellt välstånd är livsenergi. Det är ren energi, och det är din medfödda natur.

Varmt Välkommen till Agnar Homeopati

http://www.agnar.nu

 

Annonser

Några korta goda råd och annat smått och gott…


Agnar Homeopati
http://www.agnar.nu

 

Nässlor ……….Vid brist på potens kan man ta till en antik metod, en behandling som kräver mod: Låta piska sig med en kvast brännässlor. Det är en metod som praktiserades under Petronius tid .( Piskning med brännässlor har också ända  in i vår egen tid använts för att ge lindring vid ledgångsreumatism) Själv använder jag brännässlan som ett gott the under hela året.

Purjolök……..Sterila kvinnor rekommenderas att äta mängder av purjolök.

Kärleken till naturen en viktig och riktig kärlek………. De mycket små händelserna som sker ute i naturen har en stor förmåga att göra oss lyckliga, för en stund i varje fall. Vår kärlek behöver inte begränsa sig enbart till den egna familjen. Känner man ömhet för sina medmänniskor, bekanta såväl som helt okända, kan man med mycket små medel visa det. Livet blir så mycket lättare att leva om man inte går omkring innesluten i sig själv utan ser dem man möter, ser små roliga detaljer i det vardagliga, upptäcker det lilla i det stora.

Hälsa med en nick på de människor man ofta brukar möta ute på gatan eller i mataffären även om man inte direkt känner dem. Vardagen mjuknar, det tuffa anonyma i vårt moderna samhälle har tusen möjligheter att bli lite mänskligare. Lättare att leva i.’

Varmt Välkommen till Agnar Homeopati som finns i Sveg i Härliga Härjedalen.

http://www.agnar.nu

 

I örtagården finns kraften…………..


Agnar Homeopati

Similia similibus curantur.”Lika botar lika” Enligt denna lära har varje växt någonting specifikt som ger människan, i synnerhet den speciellt örtkunnige, anvisning om vad växter kan hjälpa till med.

Vad växten kan vara bra till och vad den är bra för. Vilken sjukdom den kan bota. Maskros, en av våra mest vanliga och alldagliga örter, kan alltså fungera som kärleksmedel och som kärleksorakel.

Vitlök kan hjälpa mot allt ont. Antigen det onda kommer från krämpor och sjukdomar eller mer psykiska tillstånd, dit man kan räkna kärlek, kärleksbrist, sviktande potens och andra delikata bekymmer.

Chaga sprängsticka har jag själv använt till mycket, du kan koka ett underbart the utav denna svamp som växer i skandinavien , den anses vara kungen av medicinalsvampar. Den sitter på trädet i 15-30 år där den suger ut näring och koncentrerar det.

Den växer främst på björk Chaga är en tungviktsmästare när det gäller antioxidanter med uppmätt ORAC-värde på otroliga 60 000- 350 000. Jämför den med cacao och gojibär och vilda blåbär så ligger den på topp när det gäller antioxidanter.

Varmt Välkommen till Agnar Homeopati som finns i Sveg i Härliga Härjedalen

www.agnar.nu

Homeopathy is one of the greatest tools for stimulating the….


Agnar Homeopati i Sveg i Härliga Härjedalen

 

 

 

Homeopathy is one of the greatest tools for stimulating the body’s own ability to heal on the deepest level. This holistic approach works according to the laws of quantum physics with the understanding that multiple processes are occurring simultaneously in the mental, emotional and physical dimensions of your being.

 

The physical body is only one element of the multidimensional spiritual energy called ‘you’. The Homeopathic remedy chosen in each individual case acts as a catalyst to stimulate the life force that governs these dimensions and restores order where there is ‘dis-order’.

Homeopati är en av de största verktyg för att stimulera kroppens egen förmåga att läka om den djupaste nivån. Denna helhetssyn arbetar enligt lagar kvantfysik med förståelsen att flera processer förekommer samtidigt i de mentala, känslomässiga och fysiska dimensionerna för att din vara.
Den fysiska kroppen är bara en del av den flerdimensionella andliga energi som kallas ”du”. Den homeopatiska korrigerande åtgärd som valts i varje enskilt fall fungerar som en katalysator att stimulera den liv-kraft som styr dessa mått och återställer ordningen där det finns ”dis-order”.
Varmt Välkommen till Agnar Homeopati i Sveg i Härliga Härjedalen

Din sanna natur…….


BildJu mer du upplever din sanna natur, desto närmare kommer du fältet för oändliga möjligheter.

När du upptäcker din grundläggande natur och vet vem du verkligen är, ligger i denna kunskap i sig själv också förmågan att förverkliga vilken dröm du än har, eftersom du är den eviga energi, den omätliga kraft som kommer av allt som har varit, är och ska komma.

Makt som bygger på Självet är däremot varaktigt, eftersom den grundas på kunskap om Självet.  Din kraft att sammanbinda människor kommer från sann kärlek. Avsätt lite tid med jämna mellanrum för att uppleva tystnad.

Varmt Välkommen till Agnar Homeopati som finns i Sveg i Härliga Härjedalen

www.agnar.nu

Vataårstiden…………..


Lordi du underbara …….

Årstiden

Nu har vi över hela landet sett de definitiva tecknen på att vi kommit in i Vataårstiden. Naturligvis är detta en gradvis process, inte ett specifikt datum. De tecken som visar oss handlar om det som är kallt och torrt, Vatas kännetecken. Den första nattfrosten är ett klassiskt tecken, och den inträffar självklart olika över landet. Frosten tar udden av Pittas hetta. Ett annat av tecknen på att Vata har kommit är att träden börjar fälla sina löv. En del märker det på att huden och särskilt händerna blir torrare.
Vata låter nästan som Vayu, dvs vind på sanskrit. Det kanske inte blåser mer under Vataårstiden, men det blåser kallare och luften är torrare, och mer uttorkande. Dessa Vata-karaktäristika i naturen kommer också att prägla kropp och sinne i oss människor.

De aktuella tipsen

Det är nu vi minskar på kalla sallader och istället gärna går över till en värmande soppa. Den lätta kosten ersätts av lite tyngre och fetare. Enligt Ayurveda är fett inte något vi bör undvika, utan ses som livsnödvändigt. Hormoner byggs av kolesterol, och utan kolesterol kommer vi att få obalanser. Särskilt under den kalla årstiden är fett viktigt, det är bland annat det bränsle som genom förbränningen håller oss varma. Vi lägger undan sommarkläder och tar en extra tröja, vantar och mössa.

Varmt Välkommen till Agnar Homeopati i Sveg

www.agnar.nu

Healing en underbar behandling…..


Ljuva fjäril sommaren sep 2012

Några ord på vägen……….

Försök att ta tillvara allt gott som livet ger.

Se det stora i det lilla så kan guldkornen bli fler. Ge dig tid att reflektera en stund i lugn och ro. Låt sanningen bli vetskap men släpp även fram din tro. Och när du möter mörker och livets tvära kast- känn då hur livet rör sig och ljuset får kontrast.

Känn att du får styrka av det som gör dig svag – att där finns nåt att lära av allt som sker var dag.

Varmt Välkommen till Agnar Homeopati i Sveg i Härliga Härjedalen

www.agnar.nu

Homeopatin nutidens medicin


Inre lycka och glädje är………………..

Inre lycka och glädje är i själva verket grunden för framgång………………….

Också i den vuxnes liv är homeopati oskattbar.  I många år har den homeopatiska fakulteten i London varit världscentrum för undervisning i homeopati. Varje år hålls Honeyman-Gillespie och Compton-Burnett föreläsningar av ledande homeopat. Det är synnerligen intressant och se hur många läkare som kommer från hela världen. Vi har under de senaste fem åren haft stadig ström av läkare från Amerika det ledande landet när det gäller undervisning i homeopatiska metoder. Så homeopatin växer nu stadig i hela världen och detta kommer att bli nutidens medicin. Vi väldigt glada för detta säger alla världens homeopater. Internationella förbundet utgör en mötesplats för farmaceuter och läkare och har på senare tid väckt betydligt större intresse bland tandläkare och veterinärer och annan parmamedicinsk personal – så det vetenskapliga intresset är växande. Förbundet tillhandahåller en ”klubb” där forskningen kan diskuteras i detalj. Denna förbundets roll kommer nästan säkert att bli mer betydande i framtiden.

Framtiden är här och homeopatin har kommit för att ta över den ledande rollen när det gäller att få människan frisk .

Vi vill alla ha en inre lycka och det är detta vi åstadkommer med den homeopatiska behandlingen, vi behandlar hela människan, vi behandlar inte bara symtomen, utan vi behandlar dig.

Varmt Välkommen till Agnar Homeopati i Sveg som ligger i Härliga Härjedalen

http://www.agnar.nu

 

 

 

 

Att stanna upp och färdigbearbeta ett smärtsamt känslominne…………


Paradiset Vallsjön

Att stanna upp och färdigbearbeta ett smärtsamt känslominne är liktydligt med att förlåta.

Att vara aggressionshämmad är att inte vara i nuet, och att ha skuld för det som har varit hen ha oro för framtiden. Aggressionshämning är ett av människans gissel samtidigt som det är en viktig signal till hen att hen måste befria sig från sina urgammla känslomönster och öka sin medvetenhet.

Så länge ett smärtsamt känslominne inte är färdigbearbetat är det laddat med destruktiv, psykisk energi, mot vilken människan och hens erfarenhetspool(mind) skyddar sig. Genom att under utlevelsen stanna upp i den smärtsamma känsloupplevelsen och färdigbearbeta denna, förlorar minnet sin pskykiska energi. Men minnet av händelsen blir kvar och kan aktiveras utan att människans försvar aktiveras. Att stanna upp och färdigberabeta ett smärtsamt känslominne är liktydligt med att förlåta.

Varmt Välkommen till Agnar Homeopati i Sveg i Härliga Härjedalen

www.agnar.nu

Rotchakrat, stammens makt, karaktär av grupp och stamkraft


Inger Agnar-Andersson tog bilden i paradiset

”Rotchakra” , Shekhinah

Plats i kroppen:

Basen av ryggraden, svanskota

Energisamband med den fysiska kroppen:

Ryggrad, ändtarmen, benen, fötterna och immunförsvaret

Energisamband med den emotionella / mentala kroppen:

Grunden för den emotionella och mentala hälsan. Den känslomässiga och psykiska stabilitetens ursprung i kärnfamiljen och tidig social miljö.

Psykiska sjukdomar har sitt upphov i störningar i familjen såsom multipla personligheter, tvångsföreställningar, depression och destruktiva beteenden (droger, sprit et c)

Symbolisk /perceptuellt samband:

Energin kommer till uttryck i vårt behöv av logik, ordning och struktur. Energin orienterar oss med hjälp av våra fem sinnen i tid och rum. Svårt att tolka livet symboliskt men när vi blir äldre framstår symboliken tydligare eftersom vi lär oss av händelser och relationer

Samband med sefirot / sakramenten: SHEKHINAH

Symbol för mänsklighetens förbund och för jordens kvinnliga princip som kallas Gaia.

Dopets sakrament bekräftar att vår biologiska familj är helig och gudomligt utvald som den lämpligaste startpunkten för vår resa genom livet

Främsta rädslor:

Oro för den fysiska överlevnaden, rädsla för att bli övergiven av gruppen och för yttre kaos.

Främsta starka sidor:

Stam och familjeidentitet, en samhörighetskänsla och stammen hederskodex. Gruppens stöd och lojalitet skänker trygghet och skapar kontakt med den fysiska verkligheten

Varmt Välkommen till Agnar Homeopati som finns i Sveg i Härliga Härjedalen

www.agnar.nu