ingeragnar

Just another WordPress.com site

Månadsarkiv: augusti 2013

Relationer mellan föräldrar och barn.


Bilder tagna i augusti 2013 036Underbara blommor i Paradiset
VAD GER BHAGAVAN GLÄDJE?Om någons hjärta öppnas under processen ger det mig stor glädje. Eller om någon får en grundläggande insikt, ger det mig stor glädje. Men det som ger mig oerhörd glädje är när relationer mellan föräldrar och barn ställs tillrätta, för när det händer, för mig är det en försäkran och en garanti att den familjen kommer bli upplyst. Det är nyckeln. Det är en väldig utmaning. Om det ställs tillrätta, kommer allting att falla på plats. Deras ekonomiska problem kommer att lösas. Deras hälsoproblem skulle lösas. Så det är en lösning på deras problem. Plus, att när någon familj klarar detta, skapas en svallvågseffekt som påverkar 100 000 människor. Hela mänskligheten gagnas så mycket av det. Vi skulle kunna förhindra torka, översvämningar, krig, vi skulle kunna förhindra så mycket om hela familjer kunde klara detta. Det är därför som när relationer läks… för en underlig sak är, när relationer läks, sänder hjärtat en annorlunda signal till hjärnan. Hjärnan är som en station som sänder ut olika meddelanden, tankar och känslor till tankesfären där vi mottar det. Så 100 000 personer skulle påverkas om en familj ställer tillrätta sina relationer, vilket innebär att du påverkar det globala medvetandet. För mig är hela världen som en familj, så när något händer här och alla andra gagnas av det, ger det mig enorm glädje. Därför är jag så fokuserad på familjerelationer.
Varmt Välkomna till Agnar Homeopati
Annonser

Help the child to accept its failures that it naturally gains strength to face life’s challenges.


Augusti den underbara i Paradiset

Augusti den underbara i Paradiset

SRI BHAGAVAN: ”Nurture the child with utmost care and concern so that it becomes natural for the child to reciprocate love.

Help the child to accept its failures that it naturally gains strength to face life’s challenges.

Trust the child so that it also learns to trust.

Embrace the child when it wrongs, so that it learns the beautiful art of forgiveness.

Above all teach the need to be integral to itself, that the child learns to confront its emotions, thoughts, inadequacies and inabilities.

Truth will empower the child with enormous power, courage and intelligence to handle life.

Naturally, through the course of life you would find the child flowering into a successful being. Remember, it is not for you just to advise, but to live what you advise for the child to learn from you.”

Thank you for this Sri AmmaBHagavan

Welcome to Agnar Homeopathy in Sveg Sweden Härliga Härjedalen

http://www.agnar.nu

 

Livet är relationer


Fjärilens fina färger i Paradiset

Fjärilens fina färger i Paradiset

SRI BHAGAVAN: ”Medan du fortsätter att växa i dina nivåer av uppvaknande, kommer du att bli mer och mer transformerad. Denna transformation visas i dina relationer. Dina relationer är de speglar i vilka du kan se dig själv.

Livet är relationer. Så, om i en relation, du inte blir sårad, betyder det att du är transformerad. Om i en relation, det är ovillkorlig kärlek, är du transformerad. Om i en relation, du erhåller glädje, är du i en transformation, du blir transformerad. Det är hur du kan kolla dig själv om du blir transformerad eller inte. Det är också en fin frid inom dig. Det är en tystnad inom dig som inte är motsatsen till ljud. Det är alltid oavbruten dialog pågående inom dig. När du fortsätter att växa i uppvaknandet, avstannar dialogen sakta. Det är den tystnaden vi pratar om. Det, kan du stämma av med dig själv.”

Tack Isabella

Kära Sri Bhagavan tack för allt som du lär oss.

Varmt Välkomna till Agnar Homeopati som finns i Sveg i Härliga Härjedalen

http://www.agnar.nu

 

När vi säger att du uppvaknat, vad det betyder !


Blomman den underbara,Biet finns även där med.

Blomman den underbara,Biet finns även där med.

SRI BHAGAVAN: ”Det är två typer av upplevelser -‘Den Uppvaknades upplevelse och omvändelseupplevelse.’ Det är olika upplevelser. Vi ger dig först den uppvaknandes upplevelser. Detta kan antingen vara plötsligt eller gradvis. Detta gör dig uppvaknad.

När vi säger att du uppvaknat, vad det betyder är att du kan vara medveten om vad som händer när som helst. Du kan fortfarande bli arg. Du kan fortfarande bli sårad. Men med kunskap om det kan du omedelbart komma ut ur det.

Den som har haft en omvändelseupplevelse är en transformerad person. Han eller hon blir inte arg eller sårad i första hand.

Efter uppvaknandet flyttar vi till omvändelseupplevelsen. Helgon och de vise har gått igenom omvändelseupplevelsen.

Det är bara om du har haft en omvändelseupplevelse du kan nå … till Gud. De som har haft denna erfarenhet pratar och talar med Gud.”

Att första Uppvaknandet tack Isabella

Tack Sri AmmaBhagavan

http://www.agnar.nu

Varmt Välkomna Till Agnar Homeopati som finns i Sveg i Härliga Härjedalen

Vad är Oneness ”Enhet”?


Ljuva fjäril sommaren sep 2012

Ljuva fjäril sommaren sep 2012

En introduktion till ONENESS

Det engelska ordet ”Oneness” kan bäst översättas som ”Enhet” på svenska.
Enhet, i detta sammanhang, syftar till enheten i allt liv, att allt liv egentligen är
Ett och att detta manifesterar sig i olika former; att vi alla är Ett. Det är detta enhetsperspektiv på livet som Oneness Universitys grundare, Sri Bhagavan, har
haft så länge han kan minnas och som fick honom att, tillsammans med sin fru Amma, grunda Oneness University (”Enhetsuniversitetet”). För honom fanns det bara en anledning till mänsklighetens problem: den starka upplevelsen av separation, känslan av ett separat jag, indelningen mellan ”det som är jag” och ”det som inte är jag”.

För den nutida människan finns det i stort sett ingen annan slags relation vi känner till. Vi känner oss separerade från allting utanför oss själva och även från oss själva. Det är i grund och botten detta som skapar problem i hemmet och i relationer mellan människor. Det är detta som skapar problem mellan olika länder, ger upphov till religiösa konflikter eller andra problem; känslan av separation eller känslan av ”jag” och ”icke-jag”.

Vad vi än har för ideologi och vilka goda egenskaper vi än försöker framkalla, är det oundvikligt med konflikter så länge vi relaterar till vår omgivning på detta sätt.

Vi kan inte uppnå mycket genom att förändra systemen, eftersom systemen inte är det som orsakar de här problemen. Genom att vi förändrar eller förbättrar systemen, vare sig det handlar om religion, politik, ekonomi eller sociala förhållanden, kanske saker och ting förbättras eller så gör de det inte. Att arbeta med systemen är som att arbeta med symtomen och inte med sjukdomen.

Den verkliga orsaken, grundorsaken, är den här känslan av separation, ett separat jag som upplever sig vara separerat från andra människor, andra länder, från naturen och all skapelse. Individen måste då värna om sin säkerhet och trygghet även om det sker på andras bekostnad, eftersom detta är jagets natur. Om man inte tar hand om detta, kan man omöjligen förvänta sig en i grunden annorlunda värld.

Oneness ämnar ta hand om detta problem. Det är det som är syftet med Deeksha/Oneness Blessing, som direkt påverkar hjärnan. När man reducerar aktiviteten i de överaktiva hjässloberna, börjar känslan av ett separat jag långsamt att lösas upp. Du börjar känna dig mer och mer i kontakt, mer och mer som ett, först med ditt eget inre, sedan med din familj och dina närmaste, och slutligen med Allting. Till slut börjar du uppleva enhet med Allt som finns, med den livskraft som genomsyrar hela Universum. Du blir ett med det Gudomliga.

Oneness har grundats för att hjälpa människor att återvända till denna naturliga upplevelse av enhet med livet. Vi vänder oss till roten av alla problem. Oavsett vad det är för system vi lever i, kommer det då att bli fred.

Välkommen till Oneness

Tack Niklas tack Sri Bhagavan för allt som du lär oss.

Begrunda detta och förstå

http://www.agnar.nu

Varmt Välkomna till Agnar Homeopati i Sveg i Härliga Härjedalen

The Day of Love


 

 

Blomman den sköna lyser upp vår tillvaro

Blomman den sköna lyser upp vår tillvaro

The Day of Love
.
.
Love has many faces. It manifests at different times in different ways. In your relation with your child, Love manifests as affection. Allow yourself to be affected by your child’s fears, complex insecurities and frustrations. Reach out with understanding.

Sri Amma’s Message
Love has many faces. It manifests at different times in different ways. In your relation with your child, Love manifests as affection. Allow yourself to be affected by your child’s fears, complex insecurities and frustrations. Reach out with understanding.
In spousal relationship, love is passion and respect; being a friend and staying together through rough weather.

Love is providing and giving for the family. Love becomes sensitivity and awareness of another’s needs. At work, love manifests as commitment and passion for excellence.

For a friend, love means right counsel in rough times and playfulness during easy times.

For the Nation, love is to create wealth through integrity.
In life, love comes through as courage and acceptance. Tear down the walls of fear and allow every experience to flow over you; just as the waters do over the sands.

Life is complete only when you nurture love in all its forms. All who complain against you are
heaven’s reminders asking you to scale greater heights of love.

 

Thank you Amma for all this worlds so amazing

http://www.agnar.nu

Welcome to me I live in Sveg in Härliga Härjedalen

 

När vi ser livet!


Agnar Homeopati

Agnar Homeopati

Ex guide: Vad är den frid Sri Bhagavan talar om? Vad är det han vill ge till dig?
Vi har varit väldigt mycket utåtriktade för att upprätta denna frid. Vi har försökt att få frid genom att göra meditation, namajapam (sjunga Guds namn), gå till olika platser, åtminstone för att få den yttre friden inuti.

Vi är stundvis glada när någon berömmer oss men smärtade när vi inte får tillräckligt med kredit för vad vi har gjort och bortom en punkt som vi inte kan ta det till oss. Det är smärtsamt och därmed skapar vi olika sätt att fly ifrån smärtan inuti eller kasta den på någon annan vilket ger oss ännu mer smärta. Denna cykel fortsätter. Vi är inte beredda att se detta och vi söker frid någonstans utanför. Detta är problemet med mänskligheten. Livet är fullt av paradoxer sådana saker där vi aldrig kan besluta oss för någon sak.

När vi ser livet. Tittar närmare på våra egna liv, är vi fortfarande inte sugen på något? Livet är fullt av begär utan uppfyllelse. Den enda lösningen på allt detta är att vi måste göra en inre resa-börja titta in i oss själva.

Vi upplever inte varje ögonblick av vårt liv. Stigen för den inre friden som ska avnjutas. Men där är frid? Hur får vi det?

Några punkter har givits av Sri Bhagavan att få denna frid:

1) Allt i detta universum händer från att en källa-kalla det Gud, evig kraft, eller något annat namn. Livet är evigt, har ingen början eller slut. Det finns inget som kommer och går. Det finns bara en sak som håller på att utvecklas.

2) Om allt kommer från den enda källan, var är bra eller dåligt, rätt eller fel? Allt som händer i våra liv har en gudomlig ordning och gudomlig timing och på grund av det, allt som händer dig är gudomligt, heligt. På grund av en sak, tar en serie av händelser plats.

3) Alla situationer, alla de incidenter som händer i ditt liv är inte för att testa dig eller straffa dig. Vad som händer är att de hjälper oss att upptäcka de kunskaper vi besitter i oss själva. Livet är ett uppdrag där du själv upptäcker-dina kunskaper.

4) Den första färdigheten är att möta problemet utan att bli fäst vid slutresultatet av problemet eller att bli rädd för slutresultatet av problemet.

5) Den andra färdighet är när du möter en person som har orsakat dig en smärta, för att möta hen utan några laddningar.

6) Om du kan uppnå ovanstående två färdigheter kommer du att inse att varje situation i livet bara är en spegling av dig. En glad person sprider lycka och en smärtsam person sprider smärta. Du är magneten för alla de situationer du ställs inför.

7) När du inser det ovanstående finner du att problemen försvinner. Genom att förverkliga dessa, kommer ditt hjärta att börja blomma och blir fyllt med medlidande. Du blir medkännande och börja njuta evig frid.

Den enda önskan Sri Bhagavan har är att familjer ska bli underbara. Om du upptäcker kärleken i din familj, är det nog. Detta är i fokus för Amma och Bhagavan.

Sätt ovanstående i praktik i 21 dagar och se hur miraklet sker

Tack för dessa fina ord Sri AmmaBhagavan.

Tack fina Isabella för allt arbete du lägger ner på detta, ljus och kärlek till dig.

Agnar Homeopati finns i Sveg i Härliga Härjedalen

http://www.agnar.nu

Jag ger deeksha! Varmt Välkomna

Golden City Universitet India


Agnar Homeopati

Agnar Homeopati

Oneness, en andlig organisation, grundad av Sri Amma Bhagavan som syftar till att lindra mänsklighetens lidande vid sina rötter genom att uppväcka mänskligheten till enhet, där varje individ känner sig ansluten till allt som är. Den centrala förståelsen av Oneness är att inre förvandling och uppvaknande till högre medvetandetillstånd är inte ett resultat av en rent intellektuell förståelse, utan en neuvrobiologisk process i hjärnan, varvid ens upplevelse av livet omdefinieras i sin kärna. Detta uppnås genom Oneness Deeksha, vilket är en process för överföring av gudomlig nåd som initierar en resa in i högre medvetandetillstånd. Deeksha tros påverka de olika loberna i den fysiska hjärnan, vilket minskar stress och intensifiera nivåerna av kärlek, glädje och medvetenhet. Miljontals över hela världen vittnar om de lugnande och uppvaknande effekterna av Oneness Deeksha, som nu långsamt vinner erkännande som den i särklass enklaste och mest effektiva metoden för att berika det mänskliga medvetandet.

Placerat majestätiskt vid foten av Vellikonda bygden på den östra kusten av södra Indien, 80km norr om staden Chennai, ligger Oneness Universitetet.

Ett centrum för lärande och tillväxt, Oneness Universitetet skapar en atmosfär för människor att lära och växa i medvetandet som leder till en ”lycklig” individ och familj. Sett till människor av varje tro och alla samhällsskikt, representerar universitetet tillväxt och lärande i både de interna och den externa livsområdena.

Oneness har i många avseenden ett starkt vetenskapligt förhållningssätt, ganska uppenbart i många av Sri Amma Bhagavans läror och detta kommer faktiskt som en lättnad för de många Oneness anhängarna, allt ifrån den yngre generationen och de intellektuella/elit klasser, som avskyr blind tro och ovetenskaplig filosofi på alla nivåer.

Denna typ av väldigt liberala och verkligt sekulariserade synsätt kan hänföras till en mycket unik uppfattning om Oneness som grundarna Sri Amma Bhagavan delar, som betonar skönheten och betydelsen av religiös och kulturell mångfald eftersom varje människa är unik och kan inte upptäcka sitt sanna själv genom en enda väg. Det är därför, Deras budskap till världen är att Oneness inte nödvändigtvis är om att göra alla att anamma samma trossystem, doktrin eller tradition utan mer en process för att upptäcka den sanning som är inneboende i varje tradition. Oneness som begrepp är vackert, som en upplevelse är det häpnadsväckande.

Tack Isabella

http://www.agnar.nu

Finns i Sveg i Härliga Härjedalen har kunskapen om detta, jag har studerat där sedan 2007 och fortsätter med mina studier. Tacksam för all utbildning som jag har fått där på universitetet.

Varmt Välkomna till Agnar Homeopati i Sveg

En global höjning av medvetandet .


Agnar Homeopati

Agnar Homeopati

Fråga) Käraste Bhagavan, du pratar om en global höjning av medvetandet som krävs nu. Kan du tala lite om, bortsett från att ge välsignelser, hur – vad vi personligen gör bidrar till att höja medvetandet. Uppväcker att vara medveten om varje ögonblick det globala medvetandet?
Till exempel, om en person upplever sitt lidande gör det att andras förmåga påverkas eller vilja att göra det? Om jag har en insikt påverkar det andra? Om någon bevittnar sinnet, påverkar det andra? Uppväcker allt detta medvetande?

SRI BHAGAVAN: ”Ja, du har där en mycket omfattande lista. Faktum är att var och en av dem bidrar till att höja medvetandet. Det råder ingen tvekan om det. Till exempel när en individ blir uppväckt kan hen påverka så många som hundra tusen människor. Det är kraften av en uppväckt varelse. Hen kan påverka ett hundra tusen individer. Så var och en av dessa saker hjälper på olika nivåer och i varierande grad.

Men vad vi vill nu – är att fokusera på våld i hemmet. Med våld menar jag inte fysiskt våld. En konflikt mellan en individ och…. i familjen. Var det man och hustru, är det föräldrar och barn, familjemedlemmar, om vi kunde minska konflikten på den nivån och konflikter på individuell nivå, kan vi dramatiskt minska konflikter på världsnivå.

Till exempel, om i ett land, skulle vi kunna minska denna inre konflikt dramatiskt, finner du en dramatisk minskning av terrorism och andra former av våld. För i slutändan är det den här konflikten som ligger hos individen och i familjen som blir en global konflikt. Så vi kunde fixa detta mycket lätt. Som deeksha givare som flyttar in i ett tillstånd, där det är frihet ifrån enskilda konflikter och konflikter i familjen, kommer du börja få väldigt dramatiska resultat. Så detta är den yttre konflikt som vi vill fokusera på, men allt annat som du nämner höjer faktiskt nivåerna av mänskligt medvetande.”

Tack för dessa fina ord, nu förstår vi alla detta mycket bättre.

Tack till Isabella och Sri Bhagavan

http://www.agnar.nu

Varmt Välkomna till Agnar Homeopati som ger deeksha, vi finns i Sveg i Härliga Härjedalen Sverige

 

Att Uppleva är att TRO!


En sökare frågade en gång sin lärare, ”Mästare varför kan jag inte kvarstå fridfull, när jag gör så många andliga övningar. Varför kan jag inte bli besparad lidande när jag läser så många andliga böcker och lyssnar på religiösa läror. Är upplysning möjligt för en sådan som jag?”

‘För att bli frigjord ifrån lidande måste du först förstå vad lidande är.’ ”Lidande är ingenting annat än den kontinuerliga tanke processen som händer i sinnet över en situation eller händelse i det förflutna. Lidandet är inget annat än det ‘bära över’ de förflutna situationerna av ditt liv.

Det är två sorts personer som har gått på denna sand, upplysta och Oupplysta. Upplysta är de som är ‘ordinära’ och Oupplysta är de som är ‘extraordinära’ (extra lidande). En upplyst människa, lider inte därför hen lever hela tiden i nuet, upplever varje bit av vad livet erbjuder. Men för de som är Oupplysta, livet självt är reducerat till inget annat än lidande.

Att vara medveten är att vara upplyst. Hela syftet med livet självt är att leva ögonblick för ögonblick. Om man observerar tanke processen i sig själv, då kan det lätt bli upptäckt att det ‘bära över’ är lidandet. Till exempel, det var två vänner som var mycket nära varandra sedan sin barndom. Utav rent missförstånd landade de i ett bittert gräl och de bröt upp. Bråket i sig själv är inget annat än ‘kalla varandra för namn’. Men det slutar inte där, situationen fortsätter att plåga sinnet, må det vara i köket, kontoret, när du ser på tv eller till och med på fest! Det följer…det fortsätter. Lidandet uppstår endast när sinnet involverar sig i onödiga tankar om att leva i framtiden eller det förflutna, utan att leva i nuet. Detta ständiga kommenterande eller dialogen i sinnet är orsaken till allt lidande, som även efter en situation har avslutats, det är fortsatt inombords där vi fortfarande pratar med den andra personen, som har sårat oss.

En upplyst person upplever allting, som gör hens liv rikt, evigt och alltid fräscht, men för en oupplyst, är livet mekaniskt och repetitivt, därför tråkigt. En som är upplyst glädjs åt glassen medan en som är oupplyst inte glädjs åt glassen därför hen skulle vara upptagen med frågorna -vem gjorde glassen? -vilken fabrik? -var kom kon ifrån? -vilket gräs åt den? En som lever skulle aldrig ifrågasätta syftet med livet. Varför skulle hen? Hen bara upplever. Nu är frågan hur avslutas denna onödiga tanke process. Någon ansträngning i denna riktning är meningslöst bemödande, därför all ansträngning att tysta sinnet skulle bara skapa mer oljud. -”Tanken kan inte avsluta tanken.”

Buddha var buddha inte för att han läste böcker. Venkataramana blev inte Ramana Maharishi för att han läste religiösa läror. Upplysning är något som är bortom räckvidden för sinnet. Det är inte transformation inom sinnet; Upplysning är ett tillstånd där du överskrider sinnet och dets begränsningar. En sådan händelse är en välsignelse.
”Att uppleva är att tro.”

Tack fina Isabella och Bhagavan för dessa underbara ord, nu gäller det för oss människor att förstå detta.

Varmt Välkomna till Agnar Homeopati i Sveg i Härliga Härjedalen Sweden

http://www.agnar.nu