ingeragnar

Just another WordPress.com site

Månadsarkiv: november 2012

Tankar och jaget


Agnar Homeopati

 

 

Tankar och jaget
Vi tror ofta att det finns en kontrollant inom oss som kan kontrollera våra tankar. Det finns ingen sådan kontrollant alls. Men det finns någon slags kontroll, som ett inbyggt program som fungerar av sig själv och kontrollerar dina tankar. Men det finns ingen kontrollant där. Precis som ditt hår växer, du har ingen kontroll över att ditt hår växer, dina naglar växer, du har ingen roll i det, ditt matsmältningssystem fungerar, du andas, i ingen av dessa aktiviteter har du någon roll och de sker alla automatiskt. Så hur kommer det sig att du skulle ha en roll när det gäller dina tankar? Så det finns ingen där som har en sådan roll, det finns ingen kontrollant, men det finns däremot en slags kontroll.

Så när du inser att det inte finns någon kontrollant där, är det inte så att kontrollen kommer försvinna. Kontrollen finns fortfarande där, den tar hand om dina aktiviteter. Det enda är att du blir fullständigt klar över att det inte finns någon inombords som kontrollerar. Det är den friheten vi talar om.

Det finns enbart tankar – ingen tänkare. Men gemene man lider av illusionen att det finns någon där som kallas tänkaren som tänker. Men i verkligheten finns det ingen där. På samma sätt tror du att det finns någon där som ser, men det finns ingen där som ser – det finns bara seende. Du tror att det finns någon där som lyssnar, men det finns ingen där – enbart lyssnande. Så det är endast upplevelsen som finns där, det är allt, men du har skapat detta koncept, denna illusion, av att det finns någon där som kontrollerar allt detta och som är väldigt viktig och som gör allt detta. Det är grundorsaken till allt ditt lidande. Och du behöver inse direkt, att ingen sådan person existerar och att allting bara sker automatiskt. Och det är vad vi kallar för ett uppvaknande.

Så det finns ingen person där, det finns ingen tänkare där, det finns ingen kontrollant där. Det finns bara olika personligheter som flödar in och ut.

Precis som skjortan som du bär egentligen inte är din skjorta, du är inte den som har sytt den, du är inte den som har odlat bomullen, faktum är att hela Universum har bidragit till skjortan, och du kallar det för din skjorta.

Tankar har utvecklats under miljontals år, de finns lagrade i tankesfären och vi bara lånar tankar. Så på inget sätt kan du kalla dem för dina tankar. Du är inte skaparen av tankar, och det är så komplicerat och så många faktorer har bidragit till att skapa dessa tankar, precis som skjortan som du bär och du råkar enbart bära den. Hur kan det vara dina tankar? Du har inte designat dem, du har inte skapat dem.

 

http://www.agnar.nu

Agnar Homeopati Varmt Välkommen

 

Annonser

Livet är relationer


Agnar Homeopati

 

 

 

Livet är relationer
Att läka sin relation med sina föräldrar är av yttersta vikt. Tekniskt sett, är det som händer, att alla relationer speglar din relation med dina föräldrar. Alla relationer speglar precis vad som hände mellan dig och dina föräldrar. Relationerna som du har med din familj och dina vänner och med alla på din arbetsplats, beror alla på relationen som du har med dina föräldrar. När detta läks, faller allting på plats. Livet är relationer. Det som händer är att livet också speglar dessa relationer. Det är därför som, om du har en väldigt dålig relation med din far, kommer du troligtvis att få ekonomiska problem, för livet kommer att spegla det. Om du har en väldigt dålig relation med din mor kommer du att stöta på en massa onödiga hinder. Det är så livet skulle spegla det, för livet är relationer.

Vad som egentligen sker är, när dessa relationer läks, händer något med hjärtat, hjärtat är i sin tur kopplat till hjärnan och från hjärnan skickas vissa signaler ut. Låt oss säga att någon är skyldig dig pengar och inte betalar tillbaka. När du väl har läkt dina relationer, sänder hjärtat en annan signal till hjärnan. Hjärnan är som ett instrument som sänder ut energier, den andre personen skulle då motta dessa energier, någonting skulle förändras med hans hjärta och han skulle betala tillbaka till dig. De tekniska aspekterna är inte så viktiga. Men du kan prova det i praktiken. Om du gör det här, så får du se det. Pröva det och se. Om någon har väldiga ekonomiska problem, läk din relation med din far och du kommer att märka en omedelbar förbättring. Om du stöter på onödiga hinder, läk din relation med din mor och du kommer att märka en omedelbar förbättring. Det här kan bekräftas i praktiken. Allt som vi talar om kan bekräftas på marknivån.

http://www.agnar.nu

Varmt Välkommen till Agnar Homeopati

Enhetsmedvetande


Agnar Homeopati

 

 

 

Enhetsmedvetande
Det finns olika nivåer av enhetsmedvetande. På den första nivån talar vi om en inre enhet. Just nu är du en folkmassa inombords. Det finns ingen individ, d.v.s., det finns ingen inombords som inte är dividerad. Det finns många divisioner inom dig. Det är därför som vi säger att det finns en folksamling inom dig, du är sonen till den och den, du är fadern till den och den, du är maken till den och den, du är vännen till den och den, du är den anställde hos den och den.. så många olika personer finns inom dig och alla av dem talar. Sedan finns ditt medvetna jag och ditt undermedvetna jag, det finns ditt osanna jag och ditt sanna jag. Så det är som en riktig folksamling och de för alla en dialog. Det samtalar där inne hela tiden. Den dialogen är vem du upplever att du är vid det här tillfället. När denna dialog tystas ned, uppstår en enhet där, en enhet inombords, du har blivit ett inombords. Det finns enbart en där. Det finns inga fler divisioner.

Vid nästa nivå, upptäcker du att du och din far är ett, du och din mor är ett, du och din man är ett, du och din vän är ett; det är nästa nivå av enhetsmedvetande; enhet med människor. Vid en ännu högre nivå, upptäcker du att du och hunden är ett, du och myran är ett, du och lejonet är ett; det är nästa nivå; enhet med djur. Vid en ännu högre nivå upptäcker du att du och alla växter och miljön är ett. Vid en ytterligare högre nivå upptäcker du att du och universum är ett. Och vid en ännu högre nivå upptäcker du att du och Gud är ett, att du faktiskt är Gud, att den Gud som du har relaterat till, bett till, faktiskt är du själv. Först kommer det som en insikt, sedan som en slags verklighet, och sedan sker det. Ett skifte sker. Det är det slutliga enhetsmedvetandet. Vår intention är att ta människor steg för steg till det slutgiltiga enhetsmedvetandet.

http://www.agnar.nu

 

Antaryamin……….


Agnar Homeopati

 

Antaryamin – Ditt Gudomliga Jag
Vi hör ofta ordet Gud, men Gud betyder olika saker för olika människor. Vi definierar Gud som ditt Högre Gudomliga Jag, den Högre Intelligensen eller det Högre Medvetandet. Ibland kanske du har sett hundratals fåglar flyga som en gemensam fågel. Man kan säga att hela fågelflocken har ett gemensamt medvetande, och den individuella fågeln följer flockens medvetande. Ibland kan man se en eller två fåglar flyga iväg och sedan återvänder de till flocken igen. Om vi jämför dig med den individuella fågeln, så är det gemensamma fågelmedvetandet, det vi kallar för Antaryamin (översatt till svenska: ”den inneboende”). Det kan också kallas för Gud eller den Högre Intelligensen osv. Så när vi säger att du har fått kontakt med Antaryamin eller att Antaryamin har väckts upp, innebär det att du, som är den individuella delen, har fått kontakt med Helheten.

I fågelflocken, om en fågel flyger iväg från gruppen, flyger två eller tre fåglar ut ur flocken och hjälper fågeln att återvända. Endast då kan helheten fungera. Så länge som den lilla fågeln följer den stora flocken, kan man säga att den lilla fågeln följer flockens vilja. Så om du har fått kontakt med din Antaryamin och kan tala med denne, följer du, individen, Helheten eller det Gudomligas vilja. Utan att ha kontakt med den Gudomliga viljan, det Högre Medvetandets vilja, är du som en fågel som har flugit bort från flocken. Du är som föräldralös.

Antaryamin är Helheten och att ha kontakt med Antaryamin innebär att ha kontakt med Helheten. Den totala summan av allt mänskligt medvetande blir till något större än det individuella medvetandet. Det är inte 1+1=2, utan 1+1=4. Precis som syre och väte formar vatten, vars egenskaper är helt annorlunda än syre och väte individuellt. Detta medvetande som framstår ur helheten kan kallas för Gud eller Kosmiskt Medvetande. Och det Kosmiska Medvetandet är Antaryamin.

Antaryamin är din inre guide och din gudomlige vän som kan vägleda dig och skydda dig. Idag upplever du ofta konflikt inombords. Vad är rätt eller fel? Vad är bra eller dåligt? Du lyckas inte avgöra detta. Även när du väl har bestämt dig för något, så ångrar du ofta dina beslut. Men när Antaryamin har väckts upp, kan du veta exakt hur du ska bemöta olika situationer i livet. Vid varje steg finns det någon som guidar dig, någon som du kan lita på och som accepterar dig precis som du är. När du har kontakt med Antaryamin, blir det också väldigt lätt att få ett uppvaknande.

Så vi har nu förklarat vad Antaryamin är och varför du behöver ha kontakt med din Antaryamin. Hur får man då kontakt med Antaryamin? I stort sett kan man säga att i vårt samhälle, genom den slags utbildning och livsstil vi har upplevt, tillåts vi inte att uppleva och uttrycka våra känslor. Vi är alla hämmade. Därför kan det också vara svårt att få kontakt med Antaryamin. Så när man väl har kommit i kontakt med sina förtryckta känslor och bjuder in Antaryamin med hela sitt hjärta, kommer den att väckas upp i den formen den önskar eller den formen man själv önskar.

Att ha tillgång till Antaryamin är människans naturliga tillstånd, det är din födslorätt; precis som att andas och inta föda. I forntida dagar hade alla kontakt med sin Antaryamin. Det fanns stammar i Afrika för hundra år sedan, som var i direkt förening med sin Antaryamin. De levde ett underbart liv. Allt du måste göra är att, från ditt hjärta, med känsla, med stark inlevelse och med ett känslomässigt band, bjud in Antaryamin och den kommer väckas upp inom dig. Det är inte alls svårt. Du kanske tror att det är svårt och har alla möjliga slags felaktiga föreställningar. Antaryamin bryr sig inte om vilken slags person du är. Antaryamin är din vän och dömer dig därmed inte. Allt den vill är att du bjuder in den med inlevelse och ett känslomässigt band.

 

http://www.agnar.nu

Agnar Homeopati som finns i Sveg Varmt Välkommen


Agnar Homeopati

 

Enheten i Allting
Det är felaktigt att tro att någonting kan existera av sig själv. Det är inte möjligt. Du kan existera endast om den andre existerar. Du kan enbart existera i relation till den andre. När det gäller det andliga planet talas det alltid om att vi är förenade. Men även på det fysiska planet är du oskiljbar från den andre. Du kan inte separera dig själv från trädet. Om trädet dör, dör du. Om bonden blir sjuk och inte kan skörda det som såtts, dör du. Om någon förorenar luften och haven i England, dör människor i Indien.

Idén om en separat individ, idén om ”min kropp”, är vårt nederlag. Vem är du? Under tiden på Jeevashramskolan brukade Bhagavan ibland komma in under lektionerna för att dela information med oss. Ibland ställde han oss väldigt enkla frågor, som förändrade vårt sätt att se på saker.

Vid ett sådant tillfälle, var frågan som ställdes till oss en väldigt enkel fråga. Bhagavan tittade på oss och sa, ”Barn, är skjortan, som ni bär, er skjorta?” En väldigt enkel fråga.

Vi sa, ”Självklart!”
Och då frågade Bhagavan oss, ”Varför svarar ni så?”
Vårt svar var väldigt enkelt. Vi sa återigen, ”Den är min, min far köpte den åt mig för sina pengar”.

Och så kom nästa följdfråga.
Odlade ni bomullen själva?
Vi sa ”Nej”.
Transporterade ni bomullen från fältet till fabriken själva? Är ni lastbilschauffören?
Vi sa ”Nej”.
Designade ni skjortan själva?
Vi sa ”Nej”.
Sydde ni den själva?
Vi sa ”Nej”..
Och en rad liknande frågor ställdes, till vilka vi alla svarade, ”Nej, nej, nej”.
Sedan frågade Bhagavan oss, ”Hur kan ni då säga att det är er skjorta, att det är ni som äger skjortan?”
Och så bad Bhagavan oss, ”Titta nu på er skjorta och berätta för mig vad ni ser i skjortan”.

Så vi tittade alla på vår skjorta väldigt allvarligt, slöt våra ögon och började att beskriva vad vi såg i skjortan, vilket är den bästa delen av detta.

Vi räckte upp handen och sa, ”Jag ser bonden.”.
”Jag ser solen”.
”Jag ser vattnet”.
”Jag ser de små maskarna i jorden som får plantorna att växa”.
”Jag ser bondens familj, de lagar mat åt honom och tar hand om honom annars kan han inte odla bomull på fälten”.
”Jag ser lastbilschauffören”.
Någon sa, ”Jag ser en biograf. Bonden är trött, han behöver underhållning, annars kommer han inte att gå tillbaka till fälten nästa morgon”.
”Jag ser läkaren som tar hand om bonden”.

Vi såg många saker. Vi såg faktiskt många saker.

Sedan frågade Bhagavan oss, ”Så barn, är skjortan verkligen er skjorta?”.
Vi sa ”Nej, den är inte min”.

På samma sätt kan du inte separera dig själv från vattnet, från skyarna, från regnet, från solen, från din mamma, från korna till fiskarna till kycklingen till geten, och vad mer? Växterna, mineralerna, salterna, syret, luften, kvävet, elektriciteten.

Hela Skapelsen har bidragit. Hela Skapelsen har bidragit till denna kropp. Det är inte din kropp. Du äger den inte. Det är en process som sker, en automatisk process. Dina föräldrar bestämmer sig för att skaffa barn och sedan börjar något växa i livmodern. All mat som modern äter blir till näring i livmodern. Och när det är dags för dig att födas in i denna världen, plötsligt blir så många saker aktiva i kroppen och trycker ut dig. Sedan kommer du ut och öppnar dina ögon, du börjar andas. Och en vacker morgon så börjar du att krypa. En annan morgon ställer du dig upp och börjar gå. En annan morgon börjar du att tala. En annan morgon börjar du att tänka. Bestämmer du dig för att göra allt detta? Bestämmer du dig för att börja krypa en morgon? Bestämmer du dig för att börja tala en morgon? Det bara sker. Allting sker automatiskt.

 

http://www.agnar.nu

Agnar Homeopati i Sveg Varmt Välkomna

Negativa tankar


Agnar Homeopati

 

 

 

 

Negativa tankar
Enligt den naturliga principen finns det inget du kan göra åt negativa tankar, annat än att bli mer medveten om att de finns där. Om du försöker att slåss med dem eller trycka bort dem, blir de kraftfullare. All kamp med negativa tankar bör undvikas.
Ju mer du kämpar, desto starkare blir de. Det enda sättet är att inse att de finns där och att acceptera dem. Bara acceptera sanningen. För sanningen är, att de finns där. Hur kan du förneka det? Genom att acceptera dem, blir de svagare. Då de blir svagare, finns det en chans att de långsamt avtar. Så försök undvika all kamp med negativa känslor.
Och då du gradvis går in i detta, kommer du upptäcka att de inte är dina negativa känslor, utan att de bara finns där i tankesfären och så råkar din hjärna plocka upp dessa tankar. De är inte dina tankar, därför säger vi, att det bara är tankar, precis som byggnaden finns där, finns de där.
Det är inte dina tankar, utan mänsklighetens tankar. Genom processerna och Deekshan blir det en personlig upplevelse för dig där du inte längre identifierar dig med tankarna. Därefter minskar också den nuvarande negativiteten inom dig.

http://www.agnar.nu

Agnar Homeopati finns i Sveg

Vad är lidande ?


Agnar Homeopati i Sveg

 

 

Att uppleva lidande
”När vi använder ordet ”lidande” så menar vi att ”du hela tiden flyr från lidande”. Det är vad du kallar för att lida och du är inte medveten om det. Låt oss säga att någon i din familj har avlidit, din nära och kära, du vill inte möta det faktumet, du flyr från det. Det är vad du kallar för att lida. Inte den faktiska situationen som har hänt.

Om du å andra sidan skulle vända dig om, och totalt uppleva den situation som har uppstått, inledningsvis kan det vara oerhört smärtsamt, du kan t.o.m. känna smärta i bröstet. Ibland kan kroppen också gå igenom våldsamma skakningar då du upplever lidandet, utan att röra dig bort från det i det inre, d.v.s., att inte försöka förstå det intellektuellt, att inte försöka förklara det, utan att dyka in i det. Det är vad vi kallar att kasta sig in i tigerns gap.

 

Just nu så hänger du dig fast i taket och tigern står där nere och ryter och du är rädd för att du när som helst kan falla ned i tigerns gap och detta är vad du kallar för lidande. Det vi säger är, snälla, hoppa ned i tigerns gap och låt den äta upp dig. Det underliga är, att om du blir uppäten, är du borta, och vem finns då där att lida? Så därför säger vi, du behöver inte förstå ditt lidande. Du behöver inte föra in psykologi och filosofi, detta kommer inte att hjälpa dig. Det kommer bara hjälpa dig att fly. För återigen kommer tigern att jaga dig någon dag.

Det bästa är att omfamna det och det underliga är att när du förr eller senare utvecklar denna konst, så varje gång som lidande kommer, upplever du det totalt och det blir till glädje. En person som totalt har bemästrat konsten att omvandla lidande till glädje är nästan upplyst. Inte upplyst, men nästan upplyst.

Detta är oneness.

Varmt Välkommen  till Agnar Homeopati i Sveg

http://www.agnar.nu

 

 

Här är verkligheten


 

Här är verkligheten, folk blir friska av homeopati. Skeptikerna kan få vara i sina drömvärldar och vi andra i den verkliga världen.

Frågor som jag har undrat över på sista tiden är:
Hur kan man uttala sig om något som man inte har någon som helst erfarenhet av?
Hur kan man bara tro att teorier är allt när verkligheten säger något annat?

Vad är det som gör att vissa människor är så fientligt inställda till andra människors upplevelser?
Varför är människors erfarenheter inte värda någonting när det gäller alternativmedicin?
Hur kan vissa personer bara tro att de vet allt och alla andra bara inbillar sig en massa saker?
Det som VoF och övriga skeptiker visar är bara att de inte förstår sin egen begränsning. Det i sin tur visar bara på ett dåligt självförtroende.

 

Barbara Coloroso skriver i boken Mobbningens tre ansikten att det finns fyra kännetecken när det gäller mobbare.

1. Makt, man vill visa att man är bättre, äldre, större starkare eller mer begåvad.

2. Avsikt att skada både fysiskt och psykiskt. Det vanligaste sättet är psykiskt genom att hela tiden tala om att vi vet bäst och ni förstår ingenting.

3. Hot om fortsatt mobbning. Mobbarna är hela tiden på och visar att de minsann aldrig ger upp oavsett om det de gör är rätt eller fel.

4. Skräckvälde med vilket det menas att de ska skrämma och dominera. Ilska väcks ofta över en fråga som de sedan inte släpper.

En mobbare är aldrig ödmjuk.

Känns det igen från vissa kommentarer?

Lagen om att ge


Agnar Homeopati

Vi skall tillämpa icke-dömande. Vi skall börja dagen med att säga ”I dag skall vi inte döma något som sker”, och under dagen ska vi  påminna  oss själva att inte döma.

Universum fungerar som ett dynamsikt utbyte…att ge och att få är olika aspekter av universums energiflöde. Och genom vår vilja att ge det vi söker, håller vi universums överflöd cirkulerande i våra liv.

Din energi är ett uttryck för den kosmiska energin. Därför är ett stopp i energiflödet som att stoppa blodflödet. Så fort blod slutar rinna börjar det klumpa, stagnera. Därför måste du ge och ta emot för att få rikedom och överflöd – eller vad som helst du vill ha i livet – ska fortsätta cirkulera i ditt liv.

Alla relationer handlar om att ge och att ta emot. Givande framkallar mottagande, och mottagande framkallar givande. Det som går upp måste komma ned, det som ges ut måste komma tillbaka. Om du stoppar upp flödet av någon av dem hindrar du naturens intelligens.

Varmt Välkommen till Agnar Homeopati

http://www.agnar.nu

Närhet


Närhet

Närhet:

Vårt behov av andra är paradoxalt. Samtidigt som vår kultur ivrigt hyllar det fullständiga oberoendet längtar vi också efter närhet och band till en särskild , älskad individ. Vi centrerar all energi på att hitta denna enda person som vi hoppas ska bota vår ensamhet och ändå stödja vår illusion av att vi fortfarande är oberoende.

Konsten att vara lycklig består av många delar. Som vi har sett börjar den med att man utvecklar insikt om de bästa källorna till lycka och ställer upp sina prioriteter i livet på grundval av dessa källor. Det kräver inre disciplin, att man rensar ut destruktiva mentala tillstånd och ersätter dem med positiva, konstruktiva sinnestillstånd som, kärlek, vänlighet, tolerans och förlåtelse

Lycka:

Jag anser att det är avgörande att vi inser våra möjligheter som människa och erkänner hur viktig den inre omvandlingen är. Detta bör uppnås genom något som kallas en mental utvecklingsprocess. Ibland kallar jag detta att ha en andlig dimension i sitt liv. Sann andlighet är en mental attityd som man kan utöva när som helst. Inom alla varelser finns fröet till fullkomlighet.

Varmt Välkommen till Agnar Homeopati

http://www.agnar.nu