ingeragnar

Just another WordPress.com site

Månadsarkiv: januari 2013

Vad är lidande ?


Paradiset Vallsjön

Paradiset Vallsjön

BHAGAVAN om ATT UPPLEVA LIDANDE

”När vi använder ordet ”lidande” så menar vi att ”du hela tiden flyr från lidande”. Det är vad du kallar för att lida och du är inte medveten om det. Låt oss säga att någon i din familj har avlidit, din nära och kära, du vill inte möta det faktumet, du flyr från det. Det är vad du kallar för att lida. Inte den faktiska situationen som har hänt.

Om du å andra sidan skulle vända dig om, och totalt uppleva den situation som har uppstått, inledningsvis kan det vara oerhört smärtsamt, du kan t.o.m. känna smärta i bröstet. Ibland kan kroppen också gå igenom våldsamma skakningar då du upplever lidandet, utan att röra dig bort från det i det inre, d.v.s., att inte försöka förstå det intellektuellt, att inte försöka förklara det, utan att dyka in i det. Det är vad vi kallar att kasta sig in i tigerns gap. Just nu så hänger du dig fast i taket och tigern står där nere och ryter och du är rädd för att du när som helst kan falla ned i tigerns gap och detta är vad du kallar för lidande.

Det vi säger är, snälla, hoppa ned i tigerns gap och låt den äta upp dig. Det underliga är, att om du blir uppäten, är du borta, och vem finns då där att lida? Så därför säger vi, du behöver inte förstå ditt lidande. Du behöver inte föra in psykologi och filosofi, detta kommer inte att hjälpa dig. Det kommer bara hjälpa dig att fly. För återigen kommer tigern att jaga dig någon dag.

Det bästa är att omfamna det och det underliga är att när du förr eller senare utvecklar denna konst, så varje gång som lidande kommer, upplever du det totalt och det blir till glädje. En person som totalt har bemästrat konsten att omvandla lidande till glädje är nästan upplyst. Inte upplyst, men nästan upplyst!”

http://www.agnar.nu

Agnar Homeopati finns i Sveg i Härliga Härjedalen

Annonser

Varför dör vi?


Ljuva fjäril sommaren sep 2012

Ljuva fjäril sommaren sep 2012

När celler inte dör som de ska, kan följden bli ledgångsreumatism eller cancer.När celler däremot dör för tidigt, kan det leda till parkinson eller alzheimer.

I mera än 20 år har Paola Chiozzi arbetat med molekylärbiologi vid universitetet i Ferrara i Italinen, hon säger allt detta.

Men säger hon varför finns det lidande och död? Det kunde hon inte hitta något svar på.

Det måste bara vara Guds vishet som ligger bakom, hon använde kraftfulla mikroskop för att studera alla de komplexa mekanismer som reglerar processen.

Hon säger Cellerna hjälper till att förstöra sig själva.  Hela förloppet är så väl utformat att man häpnar.

Svaret som hon fick när hon frågade varför vi dör!

Titta i bibeln där finns svaret… ”Synden kom in i världen genom en enda människa, och döden genom synden ”Romarna 5:12″ Om den första människan inte hade syndat mot Gud hade han fått leva för evigt……………

Paola säger att hon förstod detta genom sin forskning, Gud menar att människor inte skall dö. Eftersom alla våra celler ersätts regelbundet skulle det inte alls vara omöjligt att leva för evigt.

Ju mera hon lärde sig om Bibeln, desto mer övertygad blev hon att den är inspirerad av Gud. Psalm 139:16 ” Dina ögon såg mig då jag var ett embryo, i din bok var alla dess delar uppskrivna.

Hon fick också veta att Gud som Bibeln säger, ska ”uppsluka döden för alltid ”Jesaja 25:8.” Det kommer inte att vara några problem för vår Skapare att få de fantastiska systemen i vår kropp att fungera perfekt så att vi kan leva för evigt.

Johannes 5:28, 29 Hon fick verkligen tröst av att veta att Skaparen bryr sig om oss.

http://www.agnar.nu

Agnar Homeopati finns i Sveg i Härliga Härjedalen

Varmt Välkomna

 

 

Få bort din stress och lev ett lyckligare liv med hjälp utav!


Blomman den sköna lyser upp vår tillvaro

Blomman den sköna lyser upp vår tillvaro

 

 

Deeksha (kallas även Oneness Blessing) är en överföring av gudomlig energi, som skapar ett skifte i medvetandet och ens uppfattning av livet, och har sitt ursprung från Oneness grundare Sri Amma och Sri Bhagavan.

Vad än vår intellektuella förståelse av livet är, vad än vår andliga visdom är, såvida det inte har skett en inverkan på den fysiska strukturen i hjärnan, så kommer det inte att kunna skapa ett riktigt skifte i vår upplevelse av livet, som vi så gärna önskar.

Deeksha/Oneness Blessing påbörjar en neurobiologisk förändring i hjärnan. Det finns 16 center i hjärnan som ansvarar för bestämda, fastställda upplevelser såsom sensorisk förnimmelse, känslor som avund, hat, rädsla, medkänsla, kärlek, glädje, separation, samhörighet, kreativitet, inlärning etc. Deeksha/Oneness Blessing resulterar i en aktivering av vissa center och av-aktivering av andra center vilket påbörjar en process och ett skifte i ens uppfattning och upplevelse av livet.

Deeksha/Oneness Blessing hjälper också den fysiska kroppens läkande genom att lösa upp repetitiva känslomässiga mönster som påverkar kroppen och kan orsaka psykosomatiska sjukdomar.

I relationer skapar det större känslighet, acceptans och samhörighet med andra och befriar en från begränsande dömande och präglingar. Vår upplevelse av enhet med allt liv förstärks och upplevelsen av separation börjar lösas upp. Relationen med oss själva, våra nära och kära och världen omkring oss fortsätter att fördjupas. Du återfår kontakten med ditt eget Högre Jag/din egen inre Gudomlighet.

Vilka kan ge Deeksha/Oneness Blessing till andra?
Deeksha/Oneness Blessing kan ges av de som har initierats under en kurs ledd av en Oneness Trainer, eller genom Oneness Universitys Level 1 kurs (tidigare 21-dagars processen). Dessa personer agerar då enbart som en kanal för denna energi att överföras till mottagaren. Deeksha/Oneness Blessing är ingen teknik eller kunskap som man lär sig.

Hur ges Deeksha/Oneness Blessing?
Deeksha/Oneness Blessing ges vanligtvis genom att man placerar sina händer på mottagarens huvud under några sekunder eller minuter. Det kan också ges till mottagaren utan beröring, via intention. På så sätt kan Deeksha/Oneness Blessing också ges till flera hundra eller t.o.m. tusentals personer samtidigt, t.ex vid större evenemang. Man kan också ge distansdeeksha, då Deekshan kan ges till en eller flera personer, oavsett fysiskt avstånd.

Kan alla motta en Deeksha/Oneness Blessing och uppleva dess fördelar?
Ja. Det är inte nödvändigt att man deltar i någon av Oneness kurserna för att kunna uppleva och ta del av Deeksha/Oneness Blessing. De flesta vuxna och barn kan motta Deeksha/Oneness Blessing när som helst, t.o.m. djur! Alla upplever någonting unikt, men det gemensamma är att energiöverföringen ämnar hjälpa oss på det sätt som vi behöver eller önskar mest. Energin fortsätter även att verka subtilt efter att själva överföringen har skett.

Vilka effekter kan Deeksha/Oneness Blessing ha?
Deeksha/Oneness Blessing..
* Öppnar dörrarna för enhetsmedvetande
• Ökar upplevelsen av förening med allt omkring dig
• Löser upp känslan av separation
• Ökar förmågan att vara närvarande i nuet
• Ökar kontakten med Alltet/Universum och ens egen Gudomlighet/Högre Jag
* Väcker upp intelligensen
• Förbättrar minnesförmågan
• Förbättrar förmågan att lära sig
• Balanserar hjärnans alfavågor
• Skapar bättre synkronisering mellan hjärnhalvorna
• Minskar det ”mentala tjattret” och gör sinnet till ett verktyg som man använder när det behövs
* Skapar kärlek i relationer
• Läker inre sår
• Förbättrar lyssnandet
• Hjälper till att kunna uppleva den andre
• Väcker upp Hjärtat
• Förstärker upplevelsen av vänskap
• Ökar acceptansen och kärleken för dig själv som du är
* Ökar vitaliteten
• Läker kroppen genom att läka sinnet (psykosomatiska sjukdomar)
• Förbättrar matsmältningen
• Slappnar av kroppen
• Hjälper till att känna kärlek och uppskattning för kroppen
• Väcker upp kroppens energicenter (chakror)
* Öppnar upp för yttre framgång
• Skapar ett framgångsrikt medvetande
• Tar bort blockeringar som hindrar framgång
• Skapar en välståndsmentalitet

Varmt Välkomna till Agnar Homeopati i Sveg som har nycklarna till ett fantastisk liv

http://www.agnar.nu

 

Fri vilja och frihet


Den röda rosen står vacker i paradiset Vallsjön

Den röda rosen står vacker i paradiset Vallsjön

 

 

Fri vilja och frihet
Du bör komma ihåg att även dina föräldrar var barn en gång i tiden. De har också upplevt trauman med sina föräldrar. Så här fortsätter det från generation till generation. Det kan ha hänt din  gammelfar något, och från honom överfördes det till din farfar, och sedan din far, och sedan fortsätter det till dig, på så sätt överförs beteenden, attityder o.s.v. Om du undersöker det på djupet, så kan ingen hållas ansvarig, för hur du är beror på en mängd olika faktorer, som började redan innan din förlossning.

De sorters tankar dina föräldrar hade vid befruktningen, vad som hände i livmodern, din mors tankar medan du var i livmodern, din fars tankar, hur själva förlossningen gick till, hur du upplevde förlossningen, och sedan efter själva förlossningen vilka kommentarer som sades som registrerades i ditt undermedvetna, vilket vi faktiskt kan gå tillbaka och återuppleva genom inre processer. Så allt det här kontrollerar dig. Du har ingen frihet, din far har ingen frihet, ingen är fri. Det finns ingen fri vilja överhuvudtaget. Men vi har illusionen av att vi har en fri vilja. Vi tror att vi är fria. Men sanningen är att vi inte är det.

Man kan inte göra någonting åt det. Vi kan så klart ta människor genom inre processer där mycket av detta kan förändras. Men annars så styrs vi av alla dessa faktorer. Om du inser att du styrs av detta, finns det ingen fri vilja, för du är medveten om att du styrs av faktorer som är bortom din kontroll. När det inte finns någon fri vilja, vad finns där? Överlämnande. När man inte har något val, så överlämnar man sig.

Vad finns där när man överlämnar sig? Frihet. Om man verkligen inser att det inte finns någon fri vilja, upplever man total frihet. Det är en paradox. Om du upplever att du har en fri vilja tänker du, ”OK, jag bör göra det här, jag bör göra det där”, du är förvirrad. Låt oss säga att du är i ett varuhus och det finns en mängd variation av olika tvålar där, du blir förvirrad vilken tvål du ska köpa. De reklamer som du har sett på TV drar dig till vissa tvålar, eller den ena eller den andra. Därför finns det ingen frihet där, det finns bara kamp. Men låt oss säga att det bara finns en tvål där, uppstår det några problem?

”Där det finns val, finns det ingen frihet.
Där det inte finns val, finns det frihet”

Och ”inget val” innebär att inse att det inte finns någon frihet. Bara flöda med det. Du har inte valt var du föddes, du har inte valt ditt jobb som du föreställer dig, alla dessa faktorer har bidragit till det. Om du inser detta är du fri.

Varmt Välkommen till Agnar Homeopati som finns i Sveg i Härliga Härjedalen

http://www.agnar.nu

 

Tack AmmaBhagavan

Självacceptans


Lordi du underbara .......

Lordi du underbara …….

 

 

 

Självacceptans
Om du vill få ett uppvaknande, är det viktigaste, att du aldrig någonsin försöker förändra dig själv. Oavsett vem eller vad du är. Det som du är, är sanningen. Vad du än är, är det den enda sanningen. Om du säger att du borde vara det ena eller det andra, är det osanning, det är inte sant. Så börjar med att omfamna dig själv. Börja med att älska dig själv, inte din granne så som dig själv, för du älskar inte ens dig själv. Så börja älska dig själv. Acceptera fullt ut. Du skulle kunna vara en hemsk människa, det spelar ingen roll. Du måste acceptera, älska och vara dig själv. Det är allt. Då kan processen börja. Om du säger, ”Nej, det här är inte ok, jag måste bli någonting annat, kanske inom 6 månader är jag en bättre människa”. Den här ”bättre människan” kommer aldrig att komma. Det finns ingenting som en bättre människa. Du är vad du är, det är den enda sanningen.

Så frågan är; kan du acceptera dig själv? Kan du älska dig själv som du är? Oavsett vilka tankar som du får, vilka känslor du har, vad du än gör. För du har egentligen ingen kontroll som vi föreställer oss. Vi är alla robotar. Vi har programmerats av samhället, vår kultur, vår utbildning och allting som har hänt i våra liv. Allt detta bildar ett program och det är programmet som lever genom dig. Så du kan bara acceptera programmet, ”jag har kort stubin, eller lång stubin eller jag är det ena eller det andra”.

Det är vad du är. Det är programmet. Så omfamna det, älska det, håll det som en nyfödd och älska det. Det är samarbetet som behövs från din sida. Kan du acceptera dig själv? Tillåta tankarna att komma upp, känslorna och de mentala blockeringarna, och omfamna dem. Om du kan göra det, är du redo. Det är vad som krävs från din sida.

http://www.agnar.nu

Agnar Homeopati Varmt Välkommen vi finns i Sveg i Härliga HärjedalenSjälv

Vad är Deeksha oneness blessing ?


Deeksha

Deeksha (kallas även Oneness Blessing) är en överföring av gudomlig energi, som skapar ett skifte i medvetandet och ens uppfattning av livet, och har sitt ursprung från Oneness grundare Sri Amma och Sri Bhagavan.

Vad än vår intellektuella förståelse av livet är, vad än vår andliga visdom är, såvida det inte har skett en inverkan på den fysiska strukturen i hjärnan, så kommer det inte att kunna skapa ett riktigt skifte i vår upplevelse av livet, som vi så gärna önskar.

Deeksha/Oneness Blessing påbörjar en neurobiologisk förändring i hjärnan. Det finns 16 center i hjärnan som ansvarar för bestämda, fastställda upplevelser såsom sensorisk förnimmelse, känslor som avund, hat, rädsla, medkänsla, kärlek, glädje, separation, samhörighet, kreativitet, inlärning etc. Deeksha/Oneness Blessing resulterar i en aktivering av vissa center och av-aktivering av andra center vilket påbörjar en process och ett skifte i ens uppfattning och upplevelse av livet.

Deeksha/Oneness Blessing hjälper också den fysiska kroppens läkande genom att lösa upp repetitiva känslomässiga mönster som påverkar kroppen och kan orsaka psykosomatiska sjukdomar.

I relationer skapar det större känslighet, acceptans och samhörighet med andra och befriar en från begränsande döm anden och präglingar. Vår upplevelse av enhet med allt liv förstärks och upplevelsen av separation börjar lösas upp. Relationen med oss själva, våra nära och kära och världen omkring oss fortsätter att fördjupas. Du återfår kontakten med ditt eget Högre Jag/din egen inre Gudomlighet.

Vilka kan ge Deeksha/Oneness Blessing till andra?
Deeksha/Oneness Blessing kan ges av de som har initierats under en kurs ledd av en Oneness Trainer, eller genom Oneness Universitys Level 1 kurs (tidigare 21-dagars processen). Dessa personer agerar då enbart som en kanal för denna energi att överföras till mottagaren. Deeksha/Oneness Blessing är ingen teknik eller kunskap som man lär sig.

http://www.agnar.nu

Varmt Välkommen till Agnar Homeopati som är utbildad inom detta samt även har kurser för att bli blessing givare, jag är alltså utbildad trainer på Golden City Univercity

Livet är relationer


 

 

 

 

Agnar Homeopati i Sveg 13 Oktober 2012

Agnar Homeopati i Sveg  2013

Livet är relationer
Att läka sin relation med sina föräldrar är av yttersta vikt. Tekniskt sett, är det som händer, att alla relationer speglar din relation med dina föräldrar. Alla relationer speglar precis vad som hände mellan dig och dina föräldrar. Relationerna som du har med din familj och dina vänner och med alla på din arbetsplats, beror alla på relationen som du har med dina föräldrar. När detta läks, faller allting på plats. Livet är relationer. Det som händer är att livet också speglar dessa relationer. Det är därför som, om du har en väldigt dålig relation med din far, kommer du troligtvis att få ekonomiska problem, för livet kommer att spegla det. Om du har en väldigt dålig relation med din mor kommer du att stöta på en massa onödiga hinder. Det är så livet skulle spegla det, för livet är relationer.

Vad som egentligen sker är, när dessa relationer läks, händer något med hjärtat, hjärtat är i sin tur kopplat till hjärnan och från hjärnan skickas vissa signaler ut. Låt oss säga att någon är skyldig dig pengar och inte betalar tillbaka. När du väl har läkt dina relationer, sänder hjärtat en annan signal till hjärnan. Hjärnan är som ett instrument som sänder ut energier, den andre personen skulle då motta dessa energier, någonting skulle förändras med hans hjärta och han skulle betala tillbaka till dig. De tekniska aspekterna är inte så viktiga. Men du kan prova det i praktiken. Om du gör det här, så får du se det. Pröva det och se. Om någon har väldiga ekonomiska problem, läk din relation med din far och du kommer att märka en omedelbar förbättring. Om du stöter på onödiga hinder, läk din relation med din mor och du kommer att märka en omedelbar förbättring. Det här kan bekräftas i praktiken. Allt som vi talar om kan bekräftas på marknivån.

 

 

http://www.agnar.nu

Varmt Välkommen till Agnar Homeopati i Sveg

Kontroll över dina tankar.


 

 

Agnar Homeopati

Agnar Homeopati

Kontroll över tankar
Du har ingen kontroll över dina tankar, och ingen annan har det heller. Tankar verkar endast flöda in i oss och ta kontroll över oss; positiva likväl som negativa tankar. Vi kämpar hela tiden med tankar som vi inte tycker om. Om du undersöker detta upptäcker du att det inte är dina tankar. Därför säger vi ”dina tankar är inte dina tankar”. Precis som du andas in och ut syre från atmosfären, mottar vi och sänder ut tankar från tankesfären. Dessa är mänsklighetens tankar som har existerat i tusentals år. Deras rädslor och oro, deras lidande och smärta, deras glädje och njutningar har inte försvunnit. De lever vidare i våra liv genom tankarna.

Det är en stor illusion att anta att du lider av negativa tankar medan alla andra runtomkring dig har positiva tankar. Vid roten av tankar finns rädsla och separation. Därför är en stor del av mänsklighetens tankar negativa.

De sorters tankar som flödar genom dig beror på flera olika faktorer; varje faktor är som en antenn. Dina tidiga barndomstrauman, obalans i dina chakror (energipunkter i kroppen), energin i ditt hem, din personliga karma samt din familjekarma, glädjen som du för med dig till ditt arbete, maten du äter och personen som har lagat maten, människor du möter, solen och planeternas position o.s.v. Faktum är att hela Universum är ansvarigt. Man kan inte påverka alla dessa faktorer. Genom Deekshan ändras vissa neurologiska banor i hjärnan, där man istället kan bevittna dessa tankar, utan kamp eller konflikt. Vad spelar det då för roll vilka tankar du har. Det är som att bevittna en film.

 

Varmt Välkommen till Agnar Homeopati som utövar detta, med ljus och kärlek till mänskligheten.

Du kan läsa mera om detta på min hemsida.

 

http://www.agnar.nu