ingeragnar

Just another WordPress.com site

Månadsarkiv: juni 2013

Sitt ner tyst och betrakta din andning!


SRI BHAGAVAN: ”What is the solution to this despite one’s best efforts and intentions, fear and disappointment persist? And hence the only solution is to acknowledge and accept the fact of their existence without hiding from them. It is to be integral. Anything that is recognized and accepted does not turn destructive. That doesn’t mean that you go around speaking and expressing these emotions out to people around you. All you need to do is to be integral to yourself. It involves three simple steps.

1.) Sit down quietly and watch your breath.
2.) Move into a space of peace and relaxation.
3.) Acknowledge the emotion, be it fear,hurt or hate.
Say to yourself: Yes, I Am Hurt, I Am Afraid or I Am Angry. It’s okay.

An inner affirmation of the truth helps you accept and embrace yourself. This practice could be done anytime by anybody whose emotions are blocked or life is moving in a retro direction. To steer it back to abundance and fulfillment you could if your family culture permits, sit together for prayer in moments of stress. It would prove to be a tremendous energy booster and would invoke divine grace into your life”.

SRI BHAGAVAN: ”Vad är lösningen på detta trots ens bästa ansträngningar och avsikter, att rädsla och besvikelse kvarstår. Och således den enda lösningen är att erkänna och acceptera det faktum att de existerar och utan att gömma sig från dem. Det är vara integrerad. Allt som erkänns och accepteras blir inte destruktivt. Det betyder inte att du går runt och pratar om och uttrycker dessa känslor för människor omkring dig. Allt du behöver göra är att vara en integrerad del av dig själv. Det handlar om tre enkla steg.

1.) Sitt ner tyst och betrakta din andning.
2.) Gå in i ett utrymme av lugn och avkoppling.
3.) Bekräfta känslorna, vare sig det är rädsla, att bli sårad eller hat.
Säg till dig själv: Ja, jag är sårad, jag är rädd eller jag är arg. Det är okej.

En inre bekräftelse av sanningen hjälper dig acceptera och omfamna dig själv. Denna metod kan användas när som helst av vem som helst vars känslor är blockerade eller livet rör sig i en retro riktning. För att styra den tillbaka till överflöd och uppfyllelse kan du, om din familj kultur tillåter, sitta tillsammans i bön i stunder av stress. Det skulle visa sig vara en enorm energiladdare och skulle åkalla gudomlig nåd i ditt liv

 

Thanks to Sri AmmaBhagavan

http://www.agnar.nu

Varmt Välkommen till Agnar homeopati i Sveg i Härliga Härjedalen

Annonser

En promenad i strandkanten är bra för en Pitta person


Blomma vallsjön 090

Årstiden

Den varma och fuktiga tiden är Pittas tid. Nu har marken och sjöarna blivit uppvärmda, och vårens Kapha-kyla har bytts till det vi kallar sommar.

Pitta är eldens tecken, värme, det röda och även ljus karaktäriserar denna tid. I kroppen och sinnet kan vi märka det som värme, och om det blir för mycket skapar det varma en irritation. Typiska Pitta-tecken är klåda, hudrodnad och allergiska reaktioner. Sommarens hösnuva kan ju ge uppfattningen att det är en Kapha-obalans eftersom det kommer så mycket slem. Vi ser det dock mer som att slemmet är kroppens sätt att svalka av det överhettade, det närmaste kroppen kan likna vid en brandslang.

Denna tid kan naturligtvis även ge underlag för irritation/inflammation, t ex magkatarr. Ja, humöret kan också få en tendens till irritation och i värsta fall koka.

Kan vi göra något åt årstiden?

Naturligtvis hjälper allt som ger svalka. Det är den rätta årstiden för uppfriskande utomhusbad. Undvik intensiva sporter i solsken. Den kost som bäst balanserar Pitta är gröna bladgrönsaker med bitter smak, över huvud taget grönsaker och fräscha sallader, dock med undantag för de allra rödaste frukterna – jag vill ju helst inte nämna något om jordgubbar. Här kan du tex kombinera dem med vispgrädde, och samtidigt tänka att man inte behöver vara fanatisk, det är också viktigt att njuta av livets goda och det är nu vi kan få färska jordgubbar.

Du kommer spontant att denna tid vara återhållsam med ärtsoppa och pannkaka, det känns mer rätt med lättare mat. Hettande saker som chili hör inte till denna årstid, och har du problem med Pitta är naturligtvis alkohol ett sätt att överhetta den inre spisen. En bättre dryck att balansera Pitta är att du lägger 5 tunna gurkskivor i en kanna vatten. Ställ den i rumstemperatur någon timme. Enkel och svalkande.

En ayurvedalärare sa en gång att en bra present till en Pitta-person är en promenad i strandkanten, med stilla vågskvalp, månen som sakta stiger upp, ja kanske kan man ta av skorna och friska upp fötterna i vattnet .

I övrigt de Pitta-balanserande produkterna lämpliga denna årstid – massageolja, aromolja, te, kryddblandning, hudkräm och musik.

Har du tendens till allergi är det mycket bra att vara försiktig med mjölkprodukter och många som minskar sockerintag märker att det också har en god inverkan på allergikänslighet.

Varmt Välkommen till Agnar Homeopati i Sveg i Härliga Härjedalen

http://www.agnar.nu

What is the neurobiological shift?


Den röda rosen står vacker i paradiset Vallsjön

Den röda rosen står vacker i paradiset Vallsjön

Oneness Experience is a transfer of divine, intelligent energy. When a person takes the initiative to move closer to God, God also will take a giant  leap to move closer to that person. There are various ways to connect with the Divine = in fact,  every tradition has its own unique spiritual practice: prayer, meditation, chanting dancing, and  visiting houses  of God  as in churches, temples and chapels. The Oneness Experience is one way that the Divine reaches out to mankind; it is a gift, a benediction of Grace. The Oneness Experience process works by creating a neurobiological shift in the brain and awakening the energy centers (Chakras) in the body. This shift in consciousness frees you from the suffering created by the mind, balances the body’s natural healthy and healing energies and attunes the brain with the fields of unity, bringing an end to the illusion of “apparent separation”. Once initiated, it is a gradual Awakening process that leads you naturally to a lasting state of Oneness, Inner peace, and Well-being.   We are offering all seekers of inner peace and oneness an opportunity to experience life in a new profound way of connectedness and love, a world with no divisions, from the inside/out, a world of causeless love and endless joy.  We are not tied to any religious or spiritual beliefs. We are not ourselves a belief or ”way.” We are simply offering the gift of Awakening through Oneness Experience, and allowing each person to go off and experience their own truths with their own beliefs. We do not offer any real teachings or methods because we feel there are already enough wonderful teachings from many saints, sages and philosophers which can assist you on your path. We respect everyone’s belief. For truth that isn’t your own truth is untruth.  So please come and experience this wonderful gift that is being offered for the first time to all humanity, the Gift of Awakening.

How did the Oneness Experience come about at this time?
Oneness Experience has come at a time when our planet is going through a major evolutionary transition; this is impacting our environment as well as our individual and collective consciousness.  We are all connected to this process of purification and rejuvenation, in effect, we ARE this process!  In harmony to aid mankind to precipitate even more rapidly millions of people into an Awakening into Oneness, the essential foundation for a new phase of human life.

Does this Oneness Experience belong to any particular religion or belief?
Oneness Experience does not belong to any religion or belief; it is a ‘dogma free’ universal energy that can be received by anyone, whichever path they choose to follow. It works uniquely and intelligently to connect you directly with the truth of your own being. The Oneness Experience brings about changes in the energy in the brain, which gradually enables the senses to be free from the interference of the mind. When the senses are unclouded by the mind’s interpretations, a natural clarity of perception occurs with spontaneous feelings of joy, inner peace, and intimacy with all that is real. All of these changes occur independently of belief, faith or philosophy. The Oneness Experience is given every day all over the world by people of all different races, religions and spiritual practices. It has been embraced by Christian Bishops and priests, by Muslim Imams, by Buddhists, Hindus and agnostics. Each has found that the Oneness Experience enhances their particular religious faith and experience. It is not necessary to change your religion, or adopt a new belief or teacher to give or receive the Oneness Experience.

What is the neurobiological shift?
The Oneness Experience balances energy from (overactive) thinking centers of the brain to the (under active) frontal lobe calming centers. This ‘re wiring’ of the brain enables the senses to become free from the interference of the mind. When the senses are unclouded by the mind’s interpretations, a natural clarity of perception occurs with accompanying feelings of joy, inner peace, connection and Oneness.

How does this connect with the Planetary shift?
Each individual who awakens to their true, original state has an inter-connected effect on the whole, thus assisting humanity on the path to complete Global Transformation.  The more people attain the Oneness state, the easier it will be for the rest.

Who can receive the Oneness Experience?
Any human of any age may receive the Oneness Experience, including children and babies. You can even give the Oneness Experience to your pets. Absolutely any living being will benefit whether plant or animal. If someone is suffering from a severe psychological illness, healing can be given.

How is the Oneness Experience given? What might I experience?
The Experience is generally given by the Experience Giver placing their hands on the recipient’s head for thirty seconds to a few minutes. Experiences during the transfer can vary, sometimes strong or subtle.  Sometimes the receiver may experience a tingling sensation in the head, sometimes blissful energy throughout the body, or you may not feel anything at all, this is not so important. Whatever the experience; the Experience initiates a process which leads ultimately to the Awakening into Oneness. One may receive Oneness Experience by touch or it can also be given through the eyes or without touching the person at all, just through the power of intention. In this way the Oneness Experience can be given to hundreds or even thousands of people at the same time.

What are the effects of the Oneness Experience?
Those who receive the Oneness Experience, either one time or repeatedly over weeks or months, report that it impacts their lives in many ways. Most people report a deep inner sense of peace and tranquility in the midst of external change, and an innate sense of joy and happiness that has no outer cause. People also report rapid healing of health problems, greater intimacy and harmony in relationship, greater creativity, and clarity in making decisions, often resulting in greater worldly and financial success and wellbeing. Ultimately repeatedly receiving the Oneness Experience over a prolonged period leads to a profound and direct Awakening into Oneness with ‘All That Is’.

Can I speed up the process of transformation?
Once the body’s energy channels and centers are open, the body is more able to receive higher levels of energy. Receiving Oneness Experience once a week when combined with Chakra meditation and breath awareness, may enhance the power and grace of this transformation.  But only do what feels natural to you, on the path you choose to follow.

What do your services and events offer?
Our courses are based on helping people awaken to deeper levels of inner joy and peace through receiving transfers of powerful healing and awakening energy of Oneness Experience. The more transfers one receives the stronger, more effective and permanent the changes in one’s experiences will be.

This energy has immense, undreamt of potential. It can create healing and produce awakening on every level of the human experience including the physical, emotional, mental and spiritual levels. Upon receiving transfers of this energy, people begin a deep process of awakening leading towards their Awakening – which is ultimately a state free from inner conflict and suffering, a state of deep happiness, peace, oneness and inner freedom.

Thank you for this

http://www.agnar.nu Welcome to my website all people, blessings from Inger in Sveg Sweden

Lovely to se you here

The first thing is seeing.


Lordi du underbara .......

Lordi du underbara …….

 

 

Suffering and Seeing
Whenever you say I am suffering, it means that you are running away from suffering.
Because if you could turn around and confront the suffering, soak in it, embrace it, fall in love with it, be with it, accept it, do all these things.
Then see for yourself what happens!

The best thing is to embrace it and the strangest part is you will find sooner or later you will develop this art and every time suffering comes, you would embrace it and it becomes joy.

The first thing is seeing.
When it comes to inner problems or inner growth or spiritual progress, you have to learn the art of seeing.
What is there is not important for us, but you must ‘see’ what is there.

The key thing here is you have to get into a state where seeing is occurring all the time.
When seeing happens, all suffering ceases because to see is to be free.
There is no effort involved, there is no time involved.

Confronting your self-centeredness, though the word is misleading, it simply means that you just become aware that this is what you really are and you never thought that you are that.
It is so and it is there, that is all.
The mere seeing is sufficient.

Misery of Self
What is there to your life?
As far as God is concerned you are merely existing, you are not living.
You exist because you are afraid to die.
What is there to your life, other than the terrible struggles?
Because you are there, in your being there is unhappiness.
Not that you are unhappy. No. You = unhappiness. That is your condition.
So, what is enlightenment?
It is wiping out the ‘you’. You receive Oneness Blessing= Diksha and wipe the you out.
If you are gone, you will still be very functional.
The memory is there, you can do everything you are doing, only much better.
Since you are not there, what is there is joy, is happiness, is love.
We want people to be happy.
What should we do?
We should erase you.
Once ‘you’ are gone, it does not matter who you are, what you are, what is there is only joy and happiness.

Please get the whole thing straight. We are not asking you to be free of the self.
We are only asking you to be conscious of the self.
Helping you to be free of the self is God’s business. You couldn’t do that.

What the Divine is trying to give you is the Oneness state.
In that state, there is no sense of separateness, there is only connectedness.
The whole problem with mankind is, people do not feel connected.
Basically there is no transformation in man, there is tremendous misery and all this is out of a sense of separateness.
You are destroying yourself because you are not able to handle this misery in you.
So, this is the condition.
You have to lose the sense of separation and you have to feel connected.
First you start with your own family, then the world, the you, extend it to the animals, the plants and then finally to God.
That is why we use the word oneness.
When we speak of oneness with God, we mean actually becoming one with God.

 

Welcome to Agnar Homeopati from Sveg Härliga Härjedalen Sweden

http://www.agnar.nu

The moment you discover this love, you also discover connectedness.


 

 

The Mind
The mind is nothing but the flow of thoughts.
You cannot conceive of a mind, without thoughts.

The only way you could become free of the mind is to closely watch it.
If you keep watching in a very friendly way without judging, condemning or commenting, it soon becomes very weak and slowly becomes quieter.

Oneness within oneself is the cessation of the dialogue.
Right now if you watch yourself, you would find a crowd inside.
That is why I often refer to you as a mobile market place.
When you achieve true oneness, this inner dialogue stops.
Then there is an inner silence which is not the opposite of noise, it is something else.
That is inner oneness.

Nara [limited self] becomes Narayana [divine wholeness] when he achieves complete oneness.
When the wall completely breaks down.
When the wall called the mind is gone then Nara becomes Narayana.

When consciousness is purged of all its contamination what remains is life,
pure consciousness or God.

Flowering of the Heart
The question is one of simple transformation, make the heart flower and we have heaven here.
There will be actual heaven on earth.

Once the heart has flowered, you know exactly how to act.

The love we are talking about cannot be described. It has to be experienced. There is no reason for that. There is no cause for that. It is just there.
We would like you to get there.
You would then be a fulfilled human being.
You would have realized your full potential as a human being.
The moment you discover this love, you also discover connectedness.
First you feel connected with your near and dear ones, then with your friends, then with the world at large, plants and animals and finally with God.
You become one with God.
That is the oneness we are talking about.

The whole creation is an outpouring of joy.
Once you become enlightened, you will see that there is nothing but joy.
There is only love.

Thanks

http://www.agnar.nu

 

Trying to understand a relationship would never help.


En underbar soluppgång i Indien

En underbar soluppgång i Indien

 

 

Relationships
Trying to understand a relationship would never help. Trying to understand is like peeling an onion; you can go on peeling, peeling, and peeling, there is nothing to it. You must learn the art of experiencing the other.
If you learn to experience your husband or your wife, there is no greater joy, on this planet. But the problem is that you do not know how to experience human beings; you do not feel connected.
If you know how to experience your wife, if your wife were to nag you or to scream or yell, that would be most beautiful. Similarly, when your husband also bothers you, if you can see and experience that, it becomes joy.
That is the only way you can set right your relationships, because then it becomes a source of joy.

The setting right of relationships with your parents is of the utmost importance.
That has priority.
Only after that comes the service aspect.

All relationships reflect the relationship with your parents.
They reflect exactly what has happened between you and your parents.
Once this is set right, everything falls into place.
And life is relationship. So what happens is, life also reflects these relationships.
That is why, if you have a terrible relationship with your father, you most likely have financial problems, because life would reflect that.
If it’s a very bad relationship with your mother, then you have needless obstacles; that is how life would reflect it, because life is relationship.
Anybody who is having a terrible financial problem, set right your relationship with your father, and you will see there is an immediate improvement.
And if you are having needless obstacles, set right the relationship with your mother, and you will see immediately improvement.
This can be experimentally verified.
All that we are talking about can actually be verified at the ground level.

Thank you…..
http://www.agnar.nu

 

Du kan testa att göra bad, dricka det, spraya det på kroppen!


Underbara rosor

Underbara rosor

 

 

Vanligt natriumbikarbonat, som är den aktiva ingrediensen i bakpulver, har en rad läkande effekter på kroppen – för att det ändrar pH-balansen och ökar syresättningen till cellerna. Du kan testa att göra bad, dricka det, spraya det på kroppen och nedan redogörs för fantastiska resultat och hur man gör.

Bikarbonat används även mot myror i hemmet och det tar bort lukter, fläckar m.m. En burk med litet bikarbonat under diskbänken absorberar tar bort dålig lukt.

Om man får positiv effekt av bikarbonat i kroppen tyder det på att man har en andning med förbättringspotential. Det innebär en hämmad andning som sänkt kroppens nivåer av koldioxid och skapat en pH-obalans. Det kan orsakas av stress, obalanserad kost, sömnbrist, infektioner m.m.

Bikarbonat (HCO3-) innehåller stora mängder koldioxid (CO2). Ett bad i bikarbonat blir som ett egentillverkat koldioxidbad, då vi tar upp en del koldioxid genom huden. Koldioxid verkar genom att

  • a) vidga blodkärlen så att cirkulationen till hud och muskler ökar.
  • b) sänka pH i blodet så att mer syre levereras till vävnaden (Bohr-effekten).

Koldioxidbad är vanligt i Japan och Tyskland, både naturligt varma källor som innehåller mängder av koldioxid och konstgjorda koldioxid-bad där de sprutar in koldioxid i gasform i vattnet. Ett exempel är en japansk forskningsstudie med en patient som fot bad två gånger per dag à 10 minuter i tre månader och kunde undvika amputation. Hon kunde även gå för egen maskin från sjukhuset, dit hon kom in i rullstol. Japanerna som gjort studien har framgångsrikt behandlat 200 patienter med koldioxidbad, där de har sprutat in koldioxid i gasform i vattnet.

Så testa och se vad som händer !

http://www.agnar.nu

Varmt Välkommen till Agnar Homeopati i Sveg i Härliga Härjedalen

 

What is a prayer?


Agnar Homeopati

Agnar Homeopati

Q.) What is prayer and how can one pray in the correct way so that it works,it brings result?

SRI BHAGAVAN: ”As far as we are concerned, we believe that prayer is nothing but a bond between you and God or the source of all creation.It depends on you.You could either pray to God as a son praying to his father or as a servant praying to his master or you can be a father to God and you could command him,you could order him,you could scold him. So you could do anything you like but there must be a bond. And that bond is what we call prayer.

And in that bond there could be a begging,there could be a pleading,there could be a worship,or there could be a demand.So there is full freedom here.And we have found lot of people actually scolding and fighting with God and getting their way much faster than those who are worshiping.

The key essence is that bond.To whom you are closely related,to your mother or your father or your friend or your teacher and put God in that framework.

Question is how much you relate. If you do not relate, your prayers fail. But relationship could be anything,its purely personal. That’s why no two people have the same kind of relationship. It comes from their own traumas, their own background and if they had a very good frie.

http://www.agnar.nu

Ett samhälle där alla mår bra


Inger Agnar-Andersson under vistelsen på Golden City i Chennai i Indien.

När Inger Agnar-Andersson åkte till Indien 2007 började resan som skulle göra henne Uppvaknad.
Redan 1995 började hon att utbilda sig till homeopat och sedan 2000 har det varit hennes levebröd.

Hon hade redan tidigare förstått att det är helheten som måste finnas hos oss människor och samhället vi lever i, hon har hela tiden känt att något fattades för henne och hennes mål om en bättre värld. Det var då hon kom i kontakt med universitetet i Indien, där människor från hela världen utbildar sig.
I dag hjälper hon människor  från andra delar av världen till ett bättre liv via skype och hennes kunskaper är mycket efterfrågade.

– När helheten finns det är då vi alla mår bra, lyckliga människor skapar ett lyckligt samhälle, säger Inger.

Det här är hennes berättelse om Uppvaknandet hon fick på Golden City i Chennay i Indien.

Efter ett Uppvaknande blir du en kraft för samhället för att hjälpa världen, det innebär villkorslös kärlek och glädje, man är naturligt betydelsefull, naturligt ansvarsfull och man bryr sig naturligt om varandra och man får naturligt goda egenskaper.

En Uppvaknad är fri från föreställningen om sig själv och upplever verkligheten som den är. Gör allting med glädje och ser hur allting är kopplat till allt annat. En Uppvaknad använder sig av sitt sinne och besvarar från hjärtat, är förenad med allting och litar på sig själv. En Uppvaknad är heller inte rädd för sanningen, den tävlar inte eller jämför sig med andra.

Att vara Uppvaknad innebär att hela JAG:et är borta och det är enbart när du är Uppvaknad som du kan bli fri från ensamhet, eftersom du då känner dig förenad med allt och alla. Du är i nuet hela tiden och det finns inga konflikter som påverkar omgivningen.

Inger kommer nu att erbjuda Mindfullness i Församlingshemmet i Sveg under hela sommaren, med start måndag den 17 juni. Se annons här på Sveg.se
Vill du läsa mer om vad Inger har att erbjuda besök hennes webbplats här: http://www.agnar.nu