ingeragnar

Just another WordPress.com site

Månadsarkiv: mars 2014

Att få vad man vill…..


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

”Anything will work if your heart is in tune with the truth.”
Sri AmmaBhagavan.

”Vad som helst kan fungera bara ditt hjärta är i samklang med sanningen.”
Sri AmmaBhagavan.

EXPOSITION by Oneness Guide:
In the nature of creation, one gets what one wants. The only obstacle is the mind. The mind constitutes fears, hurts, perceptions, dogmas, etc. The mind is very calculative and the decisions are not spontaneous. Thus, the mind becomes a block and also distorts the truth. That is when Intelligence fails.
On the other hand, the Divine is Intelligence. Its nature is, it knows. Since the mind is not declutched, one gets influenced by calculation and makes the mistakes. When the Divine flows, the Supreme Intelligence flows and it does not fail. Get in touch with your Divine through prayer, mediation, love of the Divine – singing in praise of the Lord, teachings, chantings, awareness, seva, etc.

FÖRKLARING av Oneness Guide:
Att få vad man vill, är Skapelsens natur. Det enda hindret är sinnet. Sinnet utgörs av rädslor, oförrätter, föreställningar, trossatser, etc. Sinnet är mycket beräknande och besluten är inte spontana. Således blir sinnet en blockering och förvränger även sanningen. Det är då Intelligensen är otillräcklig.
Å andra sidan att ÄR det Gudomliga intelligensen. Dess karaktär är att den vet. Eftersom sinnet inte är frånkopplat, blir man påverkad av dess beräknande och man gör misstag. När det Gudomliga flödar, flödar den Högsta Intelligensen och då är den inte otillräcklig. Ta kontakt med din Gudomlighet genom bön, meditation, kärlek till det Gudomliga – sjung lovord till Herren, undervisningar, chantings, medvetenhet, seva (frivilligt arbete), etc.

Tack för en underbar förklaring utav detta. Så tacksam för detta allt som jag får lära mig om mig själv.

Inger i Sveg i Härliga Härjedalen

http://www.agnar.nu

 

Annonser