ingeragnar

Just another WordPress.com site

Månadsarkiv: juni 2015

Homeopatin är en väl beprövad medicinska behandlingsmetod


Bilder tagna i augusti 2013 033

Homeopati är en väl beprövad medicinska behandlingsmetod. Människan består inte bara av celler och organ, hen har även känslor och tankar. Såväl sjukdom som hälsa måste ses i perspektivet att människan är en helhet, kropp och själ. En medicinska behandlingsmetod som syftar till att bota, att göra människan frisk, måste verka på alla plan.

Homeopatin är individuellt inriktad. Man kan inte ge en och samma medicin till alla som har en viss diagnos. Läkemedlet måste vara individuellt riktat till just den unika individen som skall behandlas.
Professor George Vithoulkas har en enorm erfarenhet av homeopatin. Han har behandlat många tusen patienter. Han har fått många internationella utmärkelser, bl.a. det alternativa Nobelpriset.

”Motiveringen lyder”

”för hans enastående bidrag i vidareutvecklingen av kunskap om homeopati och för hans enastående bidrag i vidareutveckling av kunskap om homeopati och för hans homeopat utbildning som syftar till högsta möjliga nivå”

Tack för att homeopatin finns i vår värld

Framtidens medicin och dagens behandlings metod.

Annonser

Acceptans att Begrunda


Visitkort

 

SRI BHAGAVAN om ACCEPTANS & BEGRUNDANDE 

”Att acceptera betyder inte att bara erkänna något.
Den sanna acceptansen är att uppskatta och omfamna skillnaderna.
På liknande sätt innebär inte heller kontemplation att analysera saker på grundval av varför, vad eller vem.
Det är att se tillbaka på och stanna med ”det som är”.
Det är att uppleva vad som än händer inom dig utan att benämna det, resonera eller motiverar det.
Bara att uppleva verkligheten som den är, det är att uppleva det som pågår inom dig.
Bara det kommer att medföra transformation.
Du måste göra det och se.
Att bara prata kommer inte att ta dig någonstans.”

Sri Bhagavan on acceptance and contemplation
”Acceptance does not mean to simply acknowledge something,
The true acceptance is appreciating and embracing the differences.
Similarly, contemplation does not mean to analyze things on the basis of why, what or who. It is to review and stay with the ’what is’. It is to experience whatever is going on inside without naming it, reasoning or justifying it.
Simply experiencing reality as it is, that is experiencing whatever is going on inside.
That only will bring transformation.
You must do it and see.
Just talking is not going to take you anywhere.”
Thanks for all help and thanks Pia for translation this also …..

Homeopatin står för sanningen och helheten


Inre lycka och glädje är....................

Inre lycka och glädje är………………..

 

 

Homeopatin står för sanningen och helheten inom oss.

Vi har Homeopatisk mediciner som går på höger sida, vi har andra medel som går på vänster sida, vi har även medel som går på båda sidorna, om vi tittar närmare på detta, så står det för olika områden i vårt liv.

Höger sida på kroppen motsvarar vår manliga sida, vänster sida motsvara vår kvinnliga sida.

Vad har våra förfäder med detta att göra? Våra förfäder har alltid varit en del i vårt liv, så klart att det finns med oss även här i dag, vi är deras ättlingar med allt vad det innebär utav olika obalanser, vi pratar här om sju generationer bakåt i tiden. Vi bär med oss utav deras obalanser i vårt liv. Obalanser ”sjukdomar ”

Vi måste även tänka på vårt sätt att tänka och att tala positivt, allt vi tänker och säger påverkar oss hela livet.

Vilka tankar har vi om oss själva. Älskar vi oss själva hur känner vi för den person som vi i dag står för, älskar vi denna personen, kan vi säga detta till oss själva och stå framför en spegel och säga, ”jag älskar mig själv och är sann mot mig själv” dessa ord är så viktiga.

Duger vi som vi är, är vi tacksamma mot våra föräldrar, vilka relationer behöver vi läka för att förstå hur viktigt det är med bra relationer för att fungera ute i samhället. Vi får inte glömma bort att alla relationer är något mycket viktigt i för vårt välmående, helheten är mycket viktigt även här. Att läka relationer som inte fungerar ger oss en stor möjlighet att komma mycket längre i vårt liv att få framgång i det vi gör.

Vad bär vi med oss olika trauman från vår barndom, vilka minnen har vi från våra år i skolan, hur var vår barndom, har vi mycket med rädslor inom oss, allt detta och mycket mera är så viktigt att förstå. Fick vi det vi önskade eller var det många nej på vägen när vi växte upp. Det är mycket viktigt att barn alltid får JA, hela livet skall vara ett JA. Detta skapar oändliga vägar för oss i framtiden om vårt liv varit ett JA, vilken framgång vi får när vi alltid får ett

JA. Våra barn måste få JA, ta barnen med till ställen där de får jag, gör saker med dina barn där ett JA alltid finns. Vart du än går med ditt barn se till så att ett JA alltid finns med.

Vi måste börja att förstå hur viktigt det är med helheten. Helheten börjar redan innan du föddes, vilka föräldrar valde du? Vad har de med sig i sitt liv, visste dina föräldrar hur viktigt det är med att utbilda sig innan man skaffar barn, det borde faktiskt finnas körkort även att bli förälder. Vi har ett väldigt stort ansvar, att bli en bra förälder, det krävs kunskap.

Att fostra barn är ett mycket stort ansvar, vi har nog inte förstått detta tidigare. Våra barn är en spegelbild utav oss sina föräldrar. Allt vi gör i livet gör även våra barn.

Barn har alltid tittat på hur vi föräldrar gör. Gör vi dåliga saker gör det också detta i sitt liv, gör det bra saker gör det även detta i sitt liv. Vi förstår nog inte hur mycket allt som vi gör i vårt liv påverkar oss på olika sätt, allt vi gör i livet har en mening också. Vi kommer hit till denna värld för att lära oss hela tiden, livet är ett lärande och det är det vi gör hela livet. Att vi även då är sanna mot oss själva och emot den vi är är viktigt att våga stå för sin egen sanning, att titta djupare in i oss själva, kan vara svårt många gånger, men mycket intressant. När vi alla hittar vår egen sanning om oss själva, går livet helt automatiskt för oss, men det kan ta tid, det gäller att ha tålamod. Homeopatin hjälper oss på vägen att hitta vår egen sanning, det finns ingen behandling som går så djupt som den Homeopatiska behandlingen. Om vi går till doktorn så bekämpar han behandlingen med sina mediciner och då lyckas vi aldrig finna sanningen varför vi har obalanser och varför detta händer oss, så alla hitta din egen sanning och förstå den homeopatiska behandlingen.

Att våga se sin egen sanning


background-fb

Homeopatin går på djupet och här gäller det att inse sanningen om homeopatin. Varför mår människor så dåligt, grundorsaken kan vara flera, det gäller att finna KÄRNAN, symtomen visar oss vägen, vi måste därför hitta orsaken till detta, där finns helheten som är något mycket viktigt, vi människor flyr hela tiden från vår egen sanning när det gäller det mesta här i livet.

Homeopatin tar tag i allt detta och här gäller det verkligen att se djupet .Det är det viktiga, vi åter vänder alltid till sanningen. Här kan vi inte fly eller ta någon genväg.

Vi måste även här se våra förfäder och vilken historia som ligger bakom alla våra förfäder sju generationer bakåt i tiden. Homeopatin är verkligen en djupgående behandling. Om vi bara vill ta bort symtomen går vi till sjukvården som endast bekämpar detta på toppen utav orsaken, vi Homeopater ser djupet i varje människa och ställer frågan varför detta hände, vad är orsaken, samt mycket mera.

Detta är bara en bråkdel utav den Homeopatiska behandlingen, vill du bli frisk, vill vi vara en skicklig Homeopat går vi till botten för att hittar Kärnan till obalansen ”Sjukdomen” Här gäller det att ta fram sina kunskaper, vi lever nu tiden är 2015.

Homeopati fungerar enligt principen att återskapa symptomen vi försöker springa ifrån. Kroppen vet bara sanningen. När kroppen skapar symptom som är en återspegling av en sanning inom oss som vi har undvikit eller blivit blockerad från, kroppen låter oss veta sanningen, genom dessa symtom. Homeopati fungerar enligt principen att försiktigt hjälpa oss att återvända till sanningen inom oss, om vi inte gör detta kvarstår problemen.

Andra metoder fokuserar på att bekämpa symptomen, det hjälper oss inte att återvända till vår egen sanning, då kvarstår våra problemen.

Varför kvarstår problemen när vi går till den Svenska sjukvården eller andra utövare som inte ser sanningen och djupet i dessa symtom, som kroppen skapar när vi mår dåligt, när vi inte är i balans med oss själva på alla plan. De har inte helheten och förstår inte sanningen i detta. Kunskapen måste finnas.

Sjukvården har inte kunskap vet inte om den kommer, men hoppas på att Helhetstänk även där i framtiden. Att bekämpa symtomen är inte rätt.

Symtomen bör tas på stort allvar.

Vi måste här ta tag i djupet på varje människa och hitta orsaken, ställa frågor och se helheten på detta som sker i varje enskild individ. Vi måste alltid hitta sanningen! inte fly från den.

Varför mår vi psykiskt dåligt ? vad är sanningen i detta. Många gånger så behöver vi hjälp för att komma vidare och förstå oss själva.

Inom oss så har vi alla svaren, om vi bara vågar lita på oss själva, att förstå! lära oss att förstå oss själva, ”varför händer detta mig just nu, vad är svaret.” Detta är mycket stora frågor och kräver noggrann kunskap. För att vi skall få ett samhälle med friska individer på alla plan, måste vi vara sanna mot oss själva.

Här talar jag igen om att se helheten, att hitta vår egen sanning om oss själva.

Jag har sett hur många förändra hela sitt liv efter Homeopatiska behandlingar här hos mig.
Homeopatiska behandlingar är inte lätta, men ack så underbar. De som inser detta har kommit rätt i sin egen sanning, det gäller att ha tillit. Att vara sann mot sig själv.

http://www.agnar.nu