ingeragnar

Just another WordPress.com site

Månadsarkiv: april 2013

Våra lagar, våra regeringar, våra religioner betonar alla avskildhet av människan


Detta påstående av avskildhet förstör vår förmåga att arbeta tillsammans, att samarbeta med naturen, de levande varelser på jorden och även med andra människor. Som sociala varelser existerar vi för oss själva.

Närhet

Närhet

– som under århundradena har utvecklats till människa mot människa. Det blir mer och mer viktigt, om vi ska överleva, att det finns en anda av samarbete med universum, med alla saker i havet och jorden.

Man kan se i alla samhällsstrukturer den destruktiva effekten av fragmentering sker – nation mot nation, en grupp mot en annan grupp, en familj mot en annan familj, en individ mot en annan, religiöst, socialt och ekonomiskt. Var och en strävar efter sig själv, för sin klass eller sitt särskilda intresse i samhället. Denna uppdelning av övertygelser, ideal, slutsatser och fördomar hindrar samarbetsanda från blomning. Vi är människor, inte tribal identiteter, exklusiva, separata. Vi är människor som fångats i slutsatser, teorier, övertygelser.
Vi är levande varelser, inte etiketter. Det är vår mänskliga omständighet som gör oss söka efter mat, kläder och husrum på bekostnad av andra. Vår mycket tänkande är separativt, och alla åtgärder som sprungen ur denna begränsade jaget, måste förhindra samarbetet. Den ekonomiska och sociala struktur, som det är nu, inklusive organiserade religioner, intensifierar exklusivitet och avskildhet. Denna brist på samarbete skapar ytterst om krig och förstörelse av människan. Det är endast under kriser eller katastrofer, att vi verkar komma tillsammans och när de är över att vi är tillbaka till vår gamla skick. Vi verkar vara oförmögen att leva och arbeta tillsammans i harmoni.
Är det för att vår hjärna, som är centrum för vår tanke, vår känsla, har från forna dagar blir av nödvändighet så betingade att söka sin egen personliga överlevnad, att denna isolering, aggressiva processen har kommit till stånd? Är det för att det isolerande process identifierar sig med familjen, med stammen, och blir förhärligad nationalism? Är inte all isolering kopplat till ett behov av identifiering och självförverkligande? Har inte betydelsen av jaget odlats genom evolutionen av oppositionen för ”mig” och ”dig”, det ”vi” och ”de”? Har inte alla religioner betonade personlig frälsning, personlig uppvaknande, personlig prestation, både religiöst och i världen? Har blivit samarbetet omöjligt eftersom vi har gett en sådan vikt vid denna känsla av avskildhet? Är det för att mänskligt samarbete har handlat om någon form av myndighet Regeringen eller religion kring någon ideologi eller slutsatser, som sedan oundvikligen medför sin egen destruktiva motsatsen?
Vad tycker du som läser? Skriv gärna ner dina tankar.
Agnar Homeopati finns i Sveg i Härliga Härjedalen Varmt Välkomna
Annonser

What happens in one country………………….


Agnar Homeopati

Agnar Homeopati

We cannot possibly survive if we are concerned with our own survival. All human beings the world over are interrelated today. What happens in one country affects the others. Man considers himself an individual, separate from others but psychologically a human being is inseparable from the whole of mankind.
There is no such thing as psychological survival. When there is this desire to survive or to fulfill you are psychologically creating a situation which not only separates but which is totally unreal. Psychologically you cannot be separate from another and this desire to be separate psychologically is the very source of danger and destruction. Each person asserting himself threatens his own existence.
This assertion of separateness destroys our capacity to work together; to work together with nature, the living things of the earth and also with other human beings. As social beings we exist for ourselves. Our laws, our governments, our religions all emphasize the separateness of man – which during the centuries has developed into man against man. It is becoming more and more important, if we are to survive, that there be a spirit of cooperation with the universe, with all the things of the sea and earth.
Varmt Välkommen till Agnar Homeopati som finns i Sveg i Härliga Härjedalen

I en värld där mänskligheten känner sig…….


Inre lycka och glädje är....................

Inre lycka och glädje är………………..

Budskapet från GRUNDARNA

Meddelande från grundarna
Ett budskap från den gudomliga Avatarer
Sri Amma och Sri Bhagavan
I en värld där mänskligheten känner sig hotad av sociala omvälvningar, överbefolkning, krig, skrämmande våld, känslolöshet, är varje människa mer än någonsin sysslar med sin egen överlevnad.
Överlevnad har inneburit att leva förnuftigt, lyckligtvis utan stor press eller stam. Var och en av oss översätter överlevnaden enligt dennes egna koncept. Den idealistiska projicerar en livsstil som inte är verkliga, teoretiker, har vare sig marxist, religiösa, eller av någon annan särskild övertalning fastställs mönster för överlevnad, nationalisterna anser överlevnad möjlig endast i en viss grupp eller gemenskap. Dessa ideologiska skillnader, ideal och trosuppfattningar är rötterna en division som hindrar människans överlevnad.
Män vill överleva på ett visst sätt, enligt deras smala svar, enligt deras omedelbara njutningar, enligt vissa tro. Alla dessa kan inte på något sätt skapa säkerhet, i själva de är splittrande, exklusiv, begränsad. Att leva i hopp om överlevnad enligt traditionen, men forntida eller modern, har ingen betydelse. Dellösningar av något slag – vetenskapliga, religiösa, politiska, ekonomiska-inte längre kan garantera mänskligheten, dess överlevnad. Människan har varit orolig med sin egen individuella överlevnad, med sin familj, med sin grupp, sin nation och eftersom allt detta är splittrande det hotar hans faktiska överlevnad.
De moderna divisioner nationaliteter, av färg, av kultur, religion är orsakerna till människans osäkerhet om överlevnad. I turbulensen i dagens värld, har osäkerheten gjorde man vända sig till myndigheten – till den politiska, religiösa eller ekonomiska expert. Specialisten är ofrånkomligen en fara eftersom hans svar måste alltid vara partiell, begränsad. Människan är inte längre individuell, separat. Vad påverkar ett fåtal, påverkar hela mänskligheten. Det finns ingen flykt eller undvikande av problemet. Du kan inte längre dra sig ur hela den mänskliga predikament.
Vi kan omöjligen överleva om vi sysslar med vår egen överlevnad. Alla människor världen över är ihop idag. Vad händer i ett land påverkar de andra. Man anser sig en person, separat från andra men psykologiskt en människa är oskiljaktig från hela mänskligheten.
Fortsättning följer på detta.
Tankar funderingar skriv!
Agnar Homeopati finns i Sveg i Härliga Härjedalen

Det finns två slags människor i denna värld!


Tacksamhet

Tacksamhet

 

 

Tacksamhet

Det finns två slags människor i denna värld. De som utnyttjar andra för att ta sig fram i livet. Det är den första sorten. Det finns andra som upplever att de blir hjälpta av allting och alla i sitt liv. De är dessa som är tacksamma. Att se att du uppstår medberoende av allt annat är födseln av tacksamhet.

Du är vad du är inte p.g.a. att du har valt det, utan situationer, händelser, naturen, människor, hela universum har bidragit till att du är den du är. Dina föräldrar, bröder, systrar, vänner, lärare, grannar, samhället, alla har spelat en roll i ditt liv. Du är inte ensam i detta firande av livet, utan medföljs av allt och alla.

Allt liv är endast en resa mot en destination – DET GUDOMLIGA. Precis som vatten från floderna från olika håll flödar in i havet, leder alla händelser och situationer, vare sig bra eller dåliga, smärtsamma eller njutbara, vackra eller fula, dig till det Gudomligas famn.

Vad tycker du som läser min blogg? Vad skulle du vilja lära dig mera om detta?

http://www.agnar.nu

Agnar Homeopati finns i Sveg i Härliga Härjedalen

Moola Mantra…..


Sri AmmaBhagavan

Sri AmmaBhagavan

 

 

 

 Moola Mantra (Om Satchitananda Parabrahma)
Sri Amma Bhagavans Moola mantraen

Om lör-Chit-Ananda Parabrahma
Purushothama Paramatma
Sri Bhagavathi Sametha
Sri Bhagavathe Namaha

Denna Moola Mnatra Sanskirt sång gavs till mänskligheten genom nåd av Sri Bhagavan och Sri Amma. När du sjunger den här Moola Mantra, även utan att veta innebörden av det, att själv bär makten. Men när du vet innebörden och sjunga den med känslan i ditt hjärta då energi kommer att flöda en miljon gånger mer kraftfullt. Det är därför viktigt att känna till innebörden av Moola Mantra när du använder den.

Detta mantra är som att kalla ett namn. Precis som när du ringer en person som han kommer och gör att du känner hans närvaro, på samma sätt när du sjunger detta mantra Högsta Energi manifesteras överallt omkring dig. Eftersom universum är allestädes närvarande, kan detta Supreme Energi manifestera helst och när som helst. Det är också väldigt viktigt att veta att åkallan av Moola Mantra med djup ödmjukhet, respekt och med stor nödvändighet gör den gudomliga närvaron starkare.

OM
OM har fått 100 olika betydelser. Det sägs, i början var det högsta ordet och ordet skapas varje sak. Det ordet är OM. Om du mediterar i tystnad djupt, kan du höra ljudet OM inom. Hela skapelsen uppstod från ljudet OM. Det är den ursprungliga ljudet eller Universal ljudet genom vilken hela universum vibrerar. OM innebär också att bjuda in högre energi. Denna gudomliga ljudet har makt att skapa, upprätthålla och förstöra, vilket ger liv och rörelse till allt som existerar.

SAT
SAT betyder allt genomträngande existens som är formlös, allestädes närvarande, tillskriver mindre, och kvalitet mindre del av universum. Det är den omanifesterade. Det upplevs som tomheten i universum. Vi skulle kunna säga att det är kroppen av universum som är statiskt. Allting som har en form och som kan förnimmas, utvecklades ur denna Un manifest. Det är så subtil att den är bortom alla föreställningar. Det kan bara ses när det har blivit grov och tagit form. Vi är i universum och universum är i oss. Vi är effekten och universum är orsaken och orsaken manifesterar sig själv som effekten.

MÅLTIDSKUPONG
CHIT är det rena medvetandet i universum som är oändligt, omni-idag manifesterar makt i universum. Av detta utvecklats allt som vi kallar dynamisk energi eller kraft. Det kan manifesteras i någon form eller form. Det är medvetandet som manifesterar sig som rörelse, som gravitation, som magnetism, etc. Det är också manifesterar sig som åtgärderna i kroppen, så tänkte kraft. Det är den Högsta Anden.

Ananda
Ananda betyder lycksalighet, kärlek och vänskap hur universum fungerar. När du upplever antingen Supreme Energi i denna skapelse (SAT) och bli ett med existensen eller erfarenhet aspekten av rent medvetande (Chit), anger du i ett tillstånd av gudomlig lycksalighet och evig lycka (Ananda). Detta är den ursprungliga universums egenskap, vilket är den största och mest djupgående tillstånd av extas som du någonsin kan uppleva när du relaterar med ditt högre medvetande.

Parabrahma
Parabrahma är högsta väsendet i sin absoluta aspekt, en som är bortom tid och rum. Det är essensen av universum som är med formen och utan form. Det är den högsta skapare.

PURUSHOTHAMA
PURUSHOTHAMA har fått olika betydelser. Purusha betyder själ och Uthama betyder den högsta, den Högsta Anden. Det innebär också den högsta energin kraft vägleda oss från högsta världen. Purusha betyder också människa, och PURUSHOTHAMA är den energi som inkarnerar som en Avatar för att hjälpa och vägleda mänskligheten och starkt förknippade med den älskade skapelse.

Paramatma
Paramatma innebär den högsta inre energi som är immanent i varje varelse och i alla varelser, levande och icke-levande. Det är indweller eller Antaryamin som bor formlöst eller i någon önskad form. Det är den kraft som kan komma till dig när du vill och var du vill att guida och hjälpa dig.

SRI Bhagavati
SRI Bhagavati är den feminina aspekten, som kännetecknas som Supreme Intelligence i aktion, Power (The Shakti). Det hänvisas till Moder Jord (Divine Mother) aspekt av skapelsen.

SAMETHA
SAMETHA innebär tillsammans eller i gemenskap med.

SRI BHAGAVTE
SRI BHAGAVTE är Maskulin aspekten av skapelsen, som är oföränderlig och bestående.

Namaha
Namaha är hälsningar eller prostrations till universum som är OM och dessutom har de kvaliteter av SAT-Chit-Ananda som är allestädes närvarande, oföränderlig och föränderlig på samma gång, den högsta ande i en mänsklig form och formlösa, det indweller som kan vägleda och hjälp i de feminina och maskulina former med högsta intelligens. Jag söker din närvaro och vägledning hela tiden.

MOOLMANTRA beskrivs på ett enkelt LINJER
Innebörden av Moolmantra .. Vad är meningen med Moolmantra? Här är moolmantra förklaras i enkla linjer.
Sådan djup avslöjades av högsta intelligens idag
Om lör-Chit-Ananda Parabrahma
Purushottama Paramatma
Sri Bhagavati Sametha
Sri Bhagavate Namaha

Om representerar vibrationer som frambringar, upprätthåller och innehåller fenomenala universum

Sat-Chit-Ananda är original vara att vittnen fenomenala som medvetenheten och vars karaktär av att vara är frid och salighet

Parabrahman är absoluta överlägsenhet

Purushottama hänvisar till den förkroppsligade godhead

Paramatma hänvisar till immanent gudomliga

Sri Bhagavati hänvisar till den gudomliga feminina

Sametha indikerar polära co-beroendet och enhet av de två

Sri Bhagavate hänvisar till den gudomliga maskulina

Namaha står för hyllning och utmattning till verkligheten i Vara

Twameva Mata Cha Pita Twameva
Twameva Bandhushcha Sakha Twameva
Twameva Vidya Dravinam Twameva
Twameva Sarvam Mama Deva Deva
Innebörden av Mantra
Du är min mor och min far
Du Är Min släkting och min vän
Du är min kunskap och min rikedom
Du Är Min Allt HERRE Lords

‘Moksho nama jeevasya vimukthihi ethasmath
….. Iti satyam satyameva stayam ‘

Stark
Is
Befrielse av livet
Is
Befrielse av sinnena
Is
Frigörelse från jaget
Is
Frigörelse från sinnet
Is
Frigörelse från kunskap
Is
Frigörelse från konditionering
Is
Frigörelse från samhället
Is
Frigörelsen från arbetet

Detta är sanningen.

– Sri Bhagavan

Befrielse av livet
Awakening på en mycket grundläggande nivå är att ”leva livet”. Skrifterna definierar en väckt människa som någon som kan hålla sina sinnen under kontroll. Enligt Sri Bhagavan, uppvaknande däremot, är befrielsen ”av” sinnena eller befria sinnena från kopplingar av sinnet. Sinnet med domarna och kommentarer stör varje sensorisk perception, vilket gör den inaktuella och livlös. Om inte för denna störning i sinnet, är det mänskliga nervsystemet kan generera lycka genom varje sensorisk upplevelse, vare sig det att se, höra, lukta, smaka eller tryck oavsett föremålet för upplevelsen. Således en vars sinnen är befriade transcenderar livet av sinnet och upplever livet av sinnena.

Frigörelse från jaget
Själv är känslan av separation. När det är ”jag” och ”andra”, är resultatet rädsla – rädsla för vad den andra skulle göra med mig. Av rädsla, är kamp för överlevnad, jämförelse, svartsjuka, hat, allt det andra föds. Sri Bhagavan säger ”Själv är bara ett begrepp”. Ett begrepp per definition är något som inte existerar i verkligheten. Det är en illusion.

Frigörelse från sinnet
Den populära föreställningen om frihet från sinnet är antingen upphör sinnet där du anger ett tillstånd av ”tanklöshet” eller transformation av sinnet där sinnet upplever större frihet och frid inom sig. Frigörelsen Sri Bhagavan talar om är inget av dessa. Det är upphörandet av försök att stoppa eller ändra sinnet. Då är du fri ”med” sinnet. Sinnet med dess innehåll existerar oberoende bara för att hjälpa dig med praktiska frågor i livet, men inte störa upplevelsen av livet självt.

Frigörelse från kunskap
När Sri Bhagavan talar om befrielse från kunskap, är det frigörelse från slaveri av kunskap och inte själva kunskapen. När kunskapen inte är översatt till en upplevelse blir det ett hinder för mycket erfarenhet som du har föresatt sig att uppnå. Kunskap som är ett hinder för upplevelsen av livet är en börda och en bondage. Därför måste släppa.

Frigörelse från konditionering
Idéerna om kommunism, kapitalism har jämlikhet, medborgarskap, religion etc., har utvecklats av människan under årtusenden. Dessa idéer och koncept har ett eget liv. De utnyttjar ditt liv för sin överlevnad. De anger du som en ”tanke-bug” och färg varje livserfarenhet. Befrielse från konditionering är inte sakna någon idé eller koncept utan att vara fri att välja dem i funktionella frågor om liv.

Frigörelse från samhället
Ytterst människan är bunden av begreppet ”frihet” i sig. Han tror frihet uppnås genom att gå mot det befintliga systemet och de normer i samhället. ”Frihet” är i huvudsak ett inre tillstånd av tillvaro där man inte längre uppstår rädsla. Därför finns det ingen kvävning eller resistens mot någon struktur, lag eller värde som ”samhället” står för. Frihet är inte en revolt mot någonting. Det är ett medvetandetillstånd som har inga motsatser.

Frigörelsen från arbetet
Sri Bhagavan skiljer aktivitet från handling. Aktiviteten är en flykt från inre tomrum eller smärta i tillvaron. Det sker som ett medel att nå målet. Du arbetar, kör, laga mat, städa, be för att du har ett psykologiskt behov bakom alla dessa som du vill uppfylla. Action är där destinationen eller syftet existerar i fysisk mening, men inte i en psykologisk mening. Upplevelsen är ett självändamål. Det uppstår från ett inre tillstånd av glädje och frihet. Medan vaknade mannen också fungerar, är han fri från tyranni arbetet.

http://www.agnar.nu

Agnar Homeopati finns i Sveg i Härliga Härjedalen

 

 

I am Love


Blomma vallsjön 012I am Love

The tenth teaching says that we are love. What is love?

Love is not possession, not attachment, not making use of the other. When we say we love our spouse because he or she is beautiful, humorous, compassionate or loving, then that love is conditional. It is just mind doing its ”business” It is different from buying something from the market. This is not love that is being referred to here.

Sri Bhagavan says that love is unconditional. It is something wich thought cannot touch. It is something wich the mind cannot comprehend. Only when we get there we will know what it is.

It is something wich cannot be spoken about. This teaching reveals our true nature, It is not that we are experiencing love, but WE ARE LOVE. What it there is only love and that is our nature.

Thanks for all this Bhagavan

http://www.agnar.nu

Agnar Homeopati finns i Sveg i Härliga Härjedalen

There is doing but no doer


Let us take the example of a person cooking. The various acts of ”doing” like cutting vegetables, stirring the dish and so forth are movements in the body facilitated through instructions given by the brain to the different parts of the body, which in turn were triggered by thoughts. Doing is automatic. The sense of doership is an illusion. For example, let us say that there is a person who gets angry when someone speaks loudly. The program ”anger” is a set of instructions in the mind – stored in the brain.

Anger is then a set of physiological changes brought about as a result of instructions given by the body to various body parts, which in turn were the result of a program in the brain that was triggered by a thought that originated in the thought sphere.

If we take responsibility for anything over which we have no authority or control, we are doomed to suffer.

Thanks Bhagavan for this….

 

http://www.agnar.nu

Agnar Homeopati finns i Sveg i Härliga Härjedalen

 

There is listening but no listener


Ljuvliga paradiset Vallsjön

Ljuvliga paradiset Vallsjön

In the same way process of listening involves sound waves as a series of compressions and rarefactions entering the ears, wich results in the vibrations of the ear drum. These signals are carried to the relevant part of the brain by nervs, wich result in the sensation of hearing. There is no way we can influence this process of hearing. There is only the experience of listening but no listener.

Thanks for all teaching Bhagavan

http://www.agnar.nu

Agnar Homeopati finns i Sveg i Härliga Härjedalen

There is seeing but no seer


Agnar Homeopati

Agnar Homeopati

Let us take the exemple of the process of seeing. When we see a person, we have the illusion that ” I am seeing”. If you watch the entire process very closly, it is obvious that the light reflected from the objects in our field of wiev enters into our eyes and falls on the retina. Is there anything that we can do to influence this process? Nothing at all. Once the light falls on the retina, the optic nerves carry the signals to that part of the brain that deals with sight. Can we influence this process? No. Then how do we say that ” I am seeing”. Seeing is an automatic process. There is no seer.

Thank Sri Bhagavan for all this teaching you give to us all.

http://www.agnar.nu

Agnar Homeopati finns i Sveg i Härliga Härjedalen

There is thinking but no thinker


As we get up in the morning and go about our daily chores, we find various thoughts coming to us. Throughout the day there are incessant thoughts over wich we have no control. We have seen that thoughts over wich we have no control. We have seen that thoughts originate in the thought sphere and enter the brain through the agneya chakra” and leave through the bindu.

Thinking is happening automatically There in no thinker who is thinking. The identification with a thinker is just an illusion. It is the same way in which a centre comes into existence when you draw a circle. Similary thinking creates an illusion of a thinker. There is nobody there. It is just thinking going on.

Thank Sri Bhagavan.

http://www.agnar.nu

Agnar Homeopati finns i Sveg i Härliga Härjedalen