ingeragnar

Just another WordPress.com site

Min kropp / My Body


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kroppen har funnits sedan primitiva tider, du byggde inte upp den. I verkligheten så har inte heller maten som kommer in i kroppen skapats av dig. Den främsta grunden till din mat är Moder Jord, på samma sätt har du inte heller skapat luften i form av kol i varje liten atom. Den stora andelen vatten som din kropp består av är inte heller producerat av dig. När du inte har skapat ens en del av vad som utgör din kropp, var finns då ”Min Kropp” som ni alla säger att det är?

Om du undersöker detta djupare och ser att det inte bara är ”Min kropp är inte min kropp”, utan också att hela mänskligheten har bara en kropp, blir det kristallklart.

När det finns rädsla darrar många människors kropp på samma sätt. När det är sorg, har allas ögon tårar i sig. När det är lycka, utstrålar allas ansikte glädje. När det är så, det som då är, är att det bara är en kropp, eller hur?

När din illusion om din kropp som separat enhet försvinner, kommer insikten om att hela mänskligheten är en kropp att gry. Din kropp är en välsignelse från Gud. Du har en uppgift på denna jord och för att fullfölja detta uppdrag har din kropp getts till dig som ett hjälpmedel.  Det är därför som du ska lära dig att ta väl hand om den. Oavsett färg du föds med, hur du än är född, har du inte rätt att förstöra den. Om kroppen inte är så som du önskar att den ska vara, att missbruka din kropp, att förstöra eller döda den, är en stor evig synd.

Först när du helt accepterar och älskar din kropp, kan du till fullo leva ditt liv. För det första måste du inse att du är mästare på detta hjälpmedel som är byggt för att hjälpa dig och du skapade den inte. Bara när du är i fridfullt medvetet tillstånd, intensiv medvetenhet med ett bevittnande stillstånd mot din kropp, bara då uppstår sann kärlek. Ur denna kärlek uppstår ansvar. För att denna kunskap ska blomstra i dig, måste Guds nåd åkallas.

 

 


Body has been there since primitiv times, you did not build it. In reality even the food going in your body also hasn’t been created by you. The main reason for your food is Mother Earth, similarly even the air in form of carbon in every little atom, you did not creat it. The large percentage of water which constsitues you body is also not produced by you.

When you haven’t created even one part of what constitutes your body, where is ”My Body” as you all say it to be?

If you examine it deeper and see it’s not only ”My body is not my body”, but also that whole humankind has only one body becomes crystal clear.

When there is fear many people-s body shiver all the same. When there is sadness, everyone’s eyes has tears in itself. When there is happiness, everyone’s face radiates joy. When it is so, what is there is one body itself, isn’t it?

When your illusion about your body as separate entity disappears, realisation about the whole humanity as one body system dawns in. Your body is a blessing from God. The duty that you have on this earth, your body is a medium given to you, to fulfill that duty. That is why, learn to take proper care of it. Whatever color you are born of, however you are born, you do not have the right to destroy it. If the body is not the way you desire it to be, to abuse your body, to destroy or kill it, is a great sin ever.

Only when you completely accept and love your body, you can fully live your life.

Firstly, you have to realise that you are the master of this medium built to help you and you did not create this. Only when you are in equanimously aware state, intense awareness with witness state towards your body, only then true love arises. From this love, responsibility arise. For this knowledge to flower in you, the grace of God has to be invoked.

Thank you for telling all this I am happy for that thank you

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: